Na ravni posameznih podjetij velja izpostaviti družbo Tesla, katere tržna kapitalizacija je v preteklem tednu presegla mejo 1000 milijard USD. Za primerjavo, minuli teden sta tržni kapitalizaciji Amazona in Appla znašali 1700 oziroma 2500 milijard USD. Razlog za rast tečaja delnice družbe Tesla je tudi napoved, da bo družba Hertz, ki se ukvarja z izposojo avtomobilov, za svoj vozni park naročila kar 100.000 Teslinih avtomobilov.

Gospodarska rast v evroobmočju je po prvih ocenah v tretjem četrtletju na letni ravni znašala 2,2 odstotka, kar je malenkost več kot v drugem četrtletju. Med večjimi gospodarstvi sta pozitivno presenetili predvsem Francija in Italija. Prve ocene nakazujejo tudi, da je inflacija v evroobmočju v oktobru na letni ravni znašala 4,1 odstotka, kar je največ v zadnjih 13 letih. V primeru, da se v izračunu ne upošteva visoko spremenljivih cen hrane in energentov, pa je inflacija znašala 2,1 odstotka. Predsednica ECB Christine Lagarde je sicer poudarila, da bi visoka inflacija lahko vztrajala dlje časa od prvotnih pričakovanj, in ocenila, da bi se inflacija lahko znižala pod 2 odstotka do konca leta 2023. Poudarila je tudi, da bo ECB nadaljevala odkupe dolžniških vrednostnih papirjev do marca 2022, kot je bilo prvotno predvideno. Je pa Christine Lagarde poudarila še, da obstaja možnost izglasovanja novega, manjšega programa odkupa dolžniških vrednostnih papirjev, ki bi ga ECB izvajala po marcu 2022. Z novim programom bi ECB omogočila bolj postopno ukinitev odkupa dolžniških vrednostnih papirjev, kar bi olajšalo prilagoditev bank in posredno izdajateljev dolžniških vrednostnih papirjev novim razmeram.

Nekoliko nižje cene surove nafte, upočasnjevanje kitajske gospodarske rasti in nejasnosti okoli reševanja prezadolženega kitajskega nepremičninskega podjetja Evergrande so razlogi za negativno tedensko donosnost delnic trgov v razvoju.