Odlok o pokopališkem redu na ljubljanska pokopališča razen izjemam prepoveduje dostop z vozili. Ta prepoved velja tudi za kolesa. Zagrožena kazen znaša 300 evrov. A če bodo mestni svetniki na novembrski seji podprli predlog oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, bo za kolesarje veljalo novo pravilo. »Glede na to, da je zaznati primere, ko starejši občani uporabljajo kolo za prevoz tovora, predlagamo, da se doda nova izjema, da je dovoljen dostop s kolesi v primeru, da ga pešec potiska ob sebi in da je hkrati na kolesu naložen tovor,« se glasi predlog sprememb odloka o pokopališkem redu.

Gre za korenit zasuk mestnih oblasti do tega vprašanja. Ko je mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha leta 2019 predlagal, da bi na pokopališču Žale vzpostavili podoben režim kot na območjih za pešce, kjer kolesarji ne smejo voziti hitreje kot pet kilometrov na uro, so pobudo na oddelku zavrnili. Tudi Stariha je takrat dejal, da je na Žalah opaziti »mnogo starejših občanov na kolesih, ki jim je do grobov svojcev lažje prikolesariti kot pripešačiti«. Na oddelku, ki ga vodi David Polutnik, so Starihi odgovorili, da »pokopališče ni javni prometni prostor, zato obiskovalcev na pokopališču ni mogoče obravnavati kot običajne 'prometne udeležence'. Obiskovalci lahko prikolesarijo do pokopališča, med grobovi in/ali med udeleženci pogrebnih svečanosti pa kolesarjenje ne more biti dopustno.« Ob tem so poudarili, da na ljubljanskih pokopališčih ni dovoljeno niti potiskanje kolesa ob sebi. Edina izjema velja za del Poti spominov in tovarištva, ki seka pokopališče Žale.

V društvu Ljubljanska kolesarska mreža so zadržani do predloga sprememb pokopališkega reda. Zapisali so, da sicer razumejo vnemo občine, da prepreči kolesarjenje po Žalah, a menijo, da s takimi določbami ne bo dosegla želenega učinka: »Ni najbolj jasno, zakaj bi kolo brez tovora kvarilo mir na pokopališču, kolo s tovorom pa bi bilo povsem sprejemljivo. Če je težava v tem, da si kolesarji skozi pokopališče krajšajo pot, bi bilo mnogo bolj učinkovito urediti primerno kolesarsko infrastrukturo mimo pokopališča.«

Občina želi v pokopališki red vnesti tudi prepoved hranjenja živali. V obrazložitvi so pojasnili, da je javno podjetje Žale zaznalo, da »občan na prostoru za raztros pepela na pokopališču Žale občasno hrani vrane«. Ker te prepovedi v pokopališkem redu ni, občinski inšpektorat ne more ukrepati. Zagrožena globa za tako ravnanje bi bila po novem 300 evrov.

Enako globo želijo predpisati tudi za obiskovalce pokopališča, ki se vedejo neprimerno. »V praksi se pojavljajo primeri, še posebej na obeh novih delih pokopališč Sostro in Polje, ki sta urejena kot parkovni površini in ju na primer posledično mlajši občani uporabljajo tudi kot prostor za igro in prostor za piknik druženje,« pojasnjujejo na občini. Čeprav je neprimerno oziroma nespoštljivo obnašanje z odlokom že prepovedano, pa zanj doslej ni bilo predpisane globe.