A ponavljam od zadnjič in dodajam še nekaj. Za nujno (vsaj približno) nazorsko uravnoteženje zadnjega razsojevalca najtežjih sporov, brez česar v nazorsko pluralni družbi ustavno sodišče ne more uživati potrebnega zaupanja, bi med sedanjimi ustavnimi sodniki zdaj nujno potrebovali še enega desno ali konservativno nazorsko usmerjenega sodnika – ampak seveda ne pravnega začetnika, ki niti tega, kaj je ustava, ne razume. Prof. dr. Janez Kranjc je bil za to (vsaj zame) naravnost idealen kandidat. Če so stranke KUL sposobne prej povedano razumeti in bi zdaj obljubile podpreti tega ali drugega strokovno in moralno kvalificiranega »desnega« kandidata, bi bil to lahko izhod ne le iz trenutne zagate pri izbiri devetega ustavnega sodnika, ampak tudi dolgo pričakovana podlaga za nadaljnja ravnanja levice in desnice pri bodočih izbirah ustavnih sodnikov.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče