V lanskem letu je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev, 11.733 moških in 12.283 žensk. Število umrlih je bilo v primerjavi z letom 2019 višje za 3428 ali za 16,7 odstotka. Epidemija covida-19 v 2020 in visoka umrljivost zlasti nv novembru in decembru sta povzročili, da se je naravni prirast, ki je će vse od leta 2017 negativen, še povečal; letu 2020 je znašal –5249 prebivalcev ali –2,5 na 1.000 prebivalcev, kar je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945, so zapisali na državnem statističnem uradu (Surs).

Lani dnevno umrlo deset ljudi več kot med letoma 2015 in 2019

V prvem valu epidemije, spomladi leta 2020, vpliv na umrljivost v Sloveniji še ni bil tako opazen, v drugi polovici leta, predvsem v zadnjem četrtletju, pa je postal bolj izrazit, ugotavljaj Surs. Presežna umrljivost (presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v letu 2020 v Sloveniji znašala 18,8 odstotka. To pomeni, da je lani umrlo za 18,8 odstotka ali 3795 več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019.

V lanskem letu je na dan umrlo povprečno 66 prebivalcev ali deset več kot v letih 2015–2019. Presežek v številu umrlih se kaže tudi v tem, da je bil v letih od 2000 do 2019 le en dan, v katerem je umrlo 100 ali več prebivalcev, lani pa je bilo takih dni kar 38. Vsi ti dnevi so bili v novembru ali decembru.

Največ ljudi je umrlo 6. decembra, kar 130, največje tedensko število umrlih pa je bilo v prvem tednu lanskega decembra (od 30. novembra do 6. decembra 2020), in sicer 801.

Pričakovano trajanje življenja se je lani znižalo

Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je v primerjavi z letom 2019 za moške znižala za 0,7 leta, za ženske pa za 0,8 leta. Lani v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,8 leta, v 2020 rojena deklica pa 83,4 leta. Kazalnik pričakovanega trajanja življenja se je sicer za moške v zadnjih treh desetletjih zvišal za 8,4 leta, za ženske pa za 6,2 leta.

Podobno kot se podaljšuje življenjska doba, se dviga tudi povprečna starost umrlih. Ta je v lanskem letu znašala 79,2 leta, kar je bilo za 1,1 leta več od povprečne starosti umrlih v letu 2019, in pomeni najizrazitejše zvišanje povprečne starosti umrlih med dvema zaporednima letoma. Povprečna starost umrlih v Sloveniji, ki je denimo v letu 1954 znašala 57,2 leta, je bila sicer lani višja za kar 22 let.

Moški umirajo povprečno mlajši kot ženske. V letu 2020 je bila povprečna starost umrlih moških 75,3 leta, povprečna starost umrlih žensk pa 82,9 leta. Za moške se je od leta 1954 v Sloveniji zvišala za 21 let, za ženske pa za 23 let.