Zavarovanci ob upokojitvi pridobijo pravico do izplačila privarčevanih sredstev. Če je privarčevani znesek kolektivnih vplačil (sredstva, ki jih je za zaposlenega vplačeval delodajalec) višji od 5120 evrov, sredstev zaradi zakonskih omejitev ne moremo izplačati v enkratnem znesku. Izplačajo se v obliki dodatne pokojnine (rente), ki se izplačuje do konca življenja.

Ker je mejni znesek, do katerega ima posameznik pravico do enkratnega izplačila, razmeroma nizek (5120 evrov), smo leta 2019 na pristojno ministrstvo (MDDSZ) v postopku sprejema ZPIZ-2G (začel veljati 1. 1. 2020) naslovili pobudo, naj se mejni znesek zviša in članom omogoči enkratne dvige do višine 12.000 evrov. Naša pobuda je bila žal zavrnjena.

Ob upokojitvi tako vsem zavarovancem, ki imajo na računu zbranih več kot 5120 evrov, ponudimo izplačilo v obliki rente, ponudbo pa prilagodimo višini privarčevanega zneska in željam zavarovanca. Iz zapisa sklepamo, da je bralec pridobil ponudbo za tako imenovano pospešeno izplačilo 20 let: v tem primeru zavarovanec prvih 20 let prejema višji mesečni znesek, za obdobje 20 let članu pripada tudi jamstvo za primer smrti. Po izteku pospešenega obdobja (20 let) pa zavarovanec do konca življenja prejema 30 evrov četrtletno. To pomeni, da si večji del privarčevanega zneska izplača v prvih 20 letih prejemanja rente, preostanek pa prejema do konca življenja.

Pri izplačevanju gre za zakonsko ureditev, na podlagi katere dodatno pokojninsko zavarovanje izvajamo vsi ponudniki in izplačevalci rent. Po upokojitvi ima vsak varčevalec pravico, da za svojega izplačevalca rente izbere katerega koli ponudnika na trgu, ne glede na to, pri katerem od ponudnikov je varčeval za dodatno pokojnino.

Za lažje razumevanje produkta so na www.modra.si na voljo informativni izračuni, kjer si posamezniki lahko izračunajo davčno olajšavo, dodatno pokojnino ali enkratni dvig sredstev. Za vsa dodatna pojasnila pa so vam na voljo naši svetovalci.

Barbara Smrekar

svetovalka, kabinet uprave, Modra zavarovalnica, d. d.