Prebivalci Pustovrhove ulice, Prinčičeve ulice in Poti ilegalcev v naselju Pržan so bili konec maja presenečeni, ker se je dvosmerna cesta, ki vodi mimo njihovih hiš, čez noč spremenila v enosmerno. Pravijo, da niso bili obveščeni o nameri za spremembo prometne ureditve in da je nova ureditev popolnoma neprimerna, zato so na občino naslovili pismo, pod katero se je podpisalo 15 lastnikov objektov.

Zapisali so, da je edina ulica ustrezne širine za dvosmerni promet v naselju Pustovrhova s podaljškom Prinčičeve, ki je zdaj enosmerna, na delu, kjer bi lahko potekala druga smer, pa so zdaj parkirišča. Opozarjajo, da je Pot ilegalcev, na katero je promet preusmerjen iz Pustovrhove, zelo ozka in ne omogoča vožnje večjih dostavnih vozil. Opozarjajo, da so bili objekti v tej ulici zgrajeni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, zato potrebujejo vse več obnovitvenih del. Dodajajo, da so tudi vsa druga dostavna vozila v sodobnem času vse večja, »kar pomeni, da je zoženje obstoječe širine edine normalne ceste absurdno«.

Pravijo, da je do devetih objektov v treh nizih v Prinčičevi ulici, ki imajo dostop iz dveh ozkih ulic, »onemogočen logičen dovoz iz južne in severne strani objekta«. Dodajajo, da je hkrati onemogočen dovoz dostavnih vozil do vhodov hiš. Kot nesprejemljivo so označili povečanje prometa na izjemno ozki cesti Pot ilegalcev, po kateri se, kot smo se prepričali na lastne oči, komaj lahko pelje osebni avto. Petnajst lastnikov objektov je občino pozvalo, naj prometni režim vrne v prvotno stanje.

Sprememba na predlog druge skupine stanovalcev

Predvidevajo, da je do spremembe prišlo zato, da je na delu, kjer je bila Prinčičeva ulica dvosmerna, nastal prostor za parkirišča, kar po njihovem mnenju moti promet. To so potrdili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, kjer sicer pravijo, da je njihova stalna praksa pri tovrstnih spremembah posvetovanje z različnimi deležniki, a da v določenih primerih ni mogočni vseh interesov uskladiti tako, da bodo prav vsi zadovoljni. Pobudo za spremembo prometnega režima je podala druga skupina stanovalcev.

»Večinoma izvedemo strokovno utemeljeno rešitev, ki ustreza večini. Pogosto pa se po izvedbi oglasijo posamezniki, ki jim novosti niso všeč. Podobno je tudi v navedenem primeru,« trdijo na občini, kjer pravijo, da so predlagane rešitve usklajevali s četrtno skupnostjo. »Prejeli smo pobudo občana v zvezi s spremembo prometnega režima z namenom ureditve parkirne problematike na območju, skupaj s podpisano listo stanovalcev, ki s predlogom soglašajo. Ko smo na terenu želeli posodobiti prometno ureditev, so se oglasili ’nepodpisani’ sosedje. Pripravili smo nov predlog in ga poslali na četrtno skupnost v opredelitev, ki je dala mnenje z opombo, da je zadeva usklajena s stanovalci. Po začetku del na terenu so se znova oglasili nasprotniki,« so sporočili z občine. Iz pisma, ki ga je 15 lastnikov hiš poslalo občini, je sicer razvidno, da ti »nasprotniki« vsaj od 2. junija naprej niso anonimni in trdijo, da niso bili obveščeni o spremembi, ki je začela veljati 24. maja.

V oddelku za gospodarske dejavnosti in promet sicer pravijo, da je sprejem končne odločitve šele »zadnje dejanje kompleksnega procesa odločanja«. Sicer dnevno dobivajo sporočila in pobude občanov, ki želijo, da uredijo razmere z različnih vidikov. »Prednostno zagotavljamo varnost v prometu za vse udeležence in dostopnost, sledi zadovoljevanje različnih potreb, ki se nanašajo na udobnost,« pravijo.