Več kot 50-člansko slovensko delegacijo med drugim sestavljajo še minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, minister za finance Andrej Šircelj, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in slovenska veleposlanica v Združenem kraljestvu Simona Leskovar.

Pravila za izvajanje pariškega sporazuma

Temeljna namena konference sta dokončno oblikovanje knjige pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, sprejetega leta 2015, ter dvig splošne ambicije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija.

Konferenca bo naslovila tudi ukrepe za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in zaveze za dvig podnebnega financiranja, predvsem za najbolj ranljive države.

COP26 se bo začel z zasedanjem voditeljev 1. in 2. novembra ter nadaljeval s pogajanji na tehnični ravni v prvem tednu zasedanja. V drugem tednu sledita ministrski segment in sklepna faza pogajanj na politični ravni. Podnebna konferenca se bo zaključila s sprejetjem končnega poročila.

1,2 milijona evrov stroškov

Slovensko vladno delegacijo bo na uvodnem vrhu voditeljev vodil Janša, v drugem delu pa Vizjak.

Kot piše v izhodiščih za udeležbo slovenske delegacije na podnebni konferenci, so stroški ocenjeni na 1,2 milijona evrov, večinoma pa so povezani z obveznostmi, ki izhajajo iz vloge Slovenije kot predsedujoče Svetu EU. V največji meri gre za stroške, povezane z najemom prostora in opreme za paviljon EU.

Slovenija bo kot predsedujoča država Svetu EU zastopala in predstavljala EU navzven, vodila pogajanja s tretjimi državami ter usklajevala države članice EU.

Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo bi COP26 moralo gostiti že lani, a ga je odnesla globalna pandemija covida-19.