Z oktobrom je pošta na Luize Pesjakove ulice 9 zaprla svoja vrata, kar je prebivalce Savskega naselja zelo razočaralo. Savčani so se od zaposlenih na pošti poslovili s piškoti, penino in pisemcem, v katerem so se jim zahvalili za delo, ki so ga dolga leta opravljali z ljubeznijo. Na Pošti Slovenije zagotavljajo, da zaposlenih niso odslovili, temveč so jih premestili na druga ustrezna delovna mesta znotraj družbe. Letos je Pošta Slovenije za Bežigradom zaprla tudi pošto na Linhartovi cesti 9.

V obeh primerih sta četrtna skupnost Bežigrad in Mestna občina Ljubljana nasprotovali zaprtju pošt in o tem tudi pisno obvestili Pošto Slovenije. »Glede na gosto poselitev Bežigrada in območja, ki ga pokrivata obe poslovalnici, ter upoštevaje tudi starostno strukturo prebivalstva menimo, da je ohranitev obeh poštnih poslovalnic pomembna tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za tukaj delujoče gospodarske družbe,« so zapisali v dopisu Pošti Slovenije. Četrtna skupnost je ob tem še opozorila, da območje, ki ga pokriva pošta v Luize Pesjakove ulici, »v veliki meri naseljujejo starejši, ki bi jih popolna ukinitev poštnih storitev v bližnjem, domačem okolju zelo prizadela in jim znižala kakovost bivanja«. Podobno so opozorili tudi glede zaprtja pošte na Linhartovi 9.

Kot vzrok za zaprtje pošte v Savskem naselju na Pošti Slovenije navajajo postopno prilagajanje navadam uporabnikov. »S tem namenom Pošta Slovenije širi mrežo alternativnih kontaktnih točk za izročanje pošiljk, ki jih uporabniki ob obisku pismonoše niso prevzeli,« so dejali in pojasnili, da zato zaprtja mestnih pošt kombinirajo z odprtji pogodbenih prevzemnih mest.

Alternativne pošte niso blizu

Na Pošti Slovenije so dejali, da bodo občani še vedno imeli zagotovljeno dostavo petkrat na teden, preostale poštne storitve pa bodo lahko opravili na bližnjih poštah na Dunajski cesti 19 nasproti Gospodarskega razstavišča, na Avstrijski ulici 3 v BTC in na Zaloški cesti 57 pri tržnici Moste. »Opravljanje storitev na pošti na Dunajski cesti 19 ima za uporabnike poštnih storitev kar nekaj prednosti: delovni čas pošte na Dunajski 19 je od junija letos daljši, to je od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, prav tako je uporabnikom na voljo več poštnih okenc, kar omogoča hitrejše opravljanje storitev. Uporabniki poštnih predalov lahko pošiljke prevzemajo eno uro prej, saj se pošta 1116 odpre že ob 8. uri,« so na Pošti Slovenije našteli nekaj prednosti.

Toda ključna pomanjkljivost trojice navedenih pošt je ta, da stanovalcem, predvsem tistim, ki nimajo avtomobila, niso blizu. Pošti na Dunajski in Zaloški cesti sta oddaljeni dober kilometer in pol oziroma 20 minut hoje. Do pošte v BTC pa je skoraj pol ure hoje oziroma dobra dva kilometra. V svojem mnenju glede zaprtja dveh bežigrajskih poštnih poslovalnic sta občina in četrtna skupnost opozorili, da je uporaba pošte v BTC za marsikaterega starejšega občana iz Savskega naselja nesprejemljiva. Opozorili pa so tudi na to, da utegne biti pošta na Dunajski 19 zaradi zaprtja dveh bežigrajskih poslovalnic veliko bolj obremenjena.

So pa na Pošti Slovenije zagotovili, da bodo občani v tem delu mesta določene storitve lahko naročili pri pismonoši. Temu bodo lahko denimo oddali navadna ali priporočena pisma. Z oktobrom je Pošta Slovenije odprla tudi prvo pogodbeno prevzemno mesto na naslovu Savska cesta 3a. »Gre za novo alternativno obliko za prevzemanje pošiljk, ki je namenjena uporabnikom poštnih storitev v naseljih z večjim številom prebivalcev, ko ti pošiljke ne morejo prevzeti na domu v času obiska pismonoše. Naslovniki, ki spadajo v območje tega prevzemnega mesta in jih torej ob obisku pismonoše ni doma oziroma pošiljke ne morejo prevzeti na domu, lahko odslej pošiljke prevzamejo na pogodbenem prevzemnem mestu,« so pojasnili na Pošti Slovenije. Da naj v bližini ukinjene poslovalnice zagotovi nadomestnega pogodbenika, ki bo prevzel poštne storitve, je v mnenju iz leta 2019 zahtevala že četrtna skupnost.

Na območju prestolnice trenutno deluje še 29 pošt in omenjeno pogodbeno prevzemno mesto. Na Pošti Slovenije so povedali, da so od leta 2016, ko je bilo v Ljubljani največ, kar 36 poštnih poslovalnic, zaprli sedem pošt. Do konca leta in v prihodnjem letu Pošta Slovenije ne načrtuje novih zapiranj. Vodja občinske službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld je v odgovoru na svetniško vprašanje kluba Levica leta 2019 zatrdil, da bo občina tudi v prihodnje »proti zapiranju poštnih poslovalnic, saj se zaveda, da pomeni zaprtje pošte znižanje kakovosti življenja prebivalcev. Stališče Mestne občine Ljubljana bo tudi v bodoče temeljilo na mnenju in argumentih pristojne četrtne skupnosti.«