Urad informacijske pooblaščenke je samostojen in neodvisen nadzorni organ za področje ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja ter tudi ustavne pravice do varstva osebnih podatkov. Urad dnevno ureja ti področji in njegova naloga je, da zahteva ureditev varovanja osebnih podatkov na zakonit način.

V Sledilniku delamo s podatki in se redno srečujemo s konfliktom med dostopom do informacij in varovanjem osebnih podatkov. Nobena od teh pravic ni absolutna in zakoni nam določajo okvire, znotraj katerih je treba delovati, četudi to včasih pomeni dodatno delo.

Menimo, da opravljanje rednih delovnih nalog neodvisnega nadzornega organa, s katerimi se zagotavlja zakonita obdelava osebnih podatkov, ne more biti sprejemljiva utemeljitev za podelitev informacijske limone. Združenju predlagamo, da nagrado umakne.

Zarja Muršič, Jana Javornik, Marko Brumen, Jure Mesarič, Branko Jevtić, Pika Založnik, Andrej Srakar, Ana Slavec, Barbara Krajnc