Ker vemo, da naša vlada v sklopu ministrstva za kulturo vestno preverja, katere slovenske umetniške vsebine se prezentirajo v evropskem prostoru, ne gre dvomiti, da bo med prvimi filmi, ki bi jih poslali na evropski Netflix, covidni in osamosvojiteljski opus Mitje Okorna, ki je primeren za vse starostne skupine.