Deluje na strokovnih področjih arhitekture in prostorskega načrtovanja, komunalnega inženirstva in geodezije, gradbenih konstrukcij, strojnih in električnih inštalacij ter pri z omenjenimi področji povezanem vodenju in nadzoru izvedb ter s svetovalnimi storitvami. Z ekipo stotih strokovnjakov, pretežno arhitektov in inženirjev različnih strok, v sodelovanju z naročniki torej soustvarjajo grajeno okolje. V praksi to pomeni, da se obseg njihovih storitev začne pri projektnih izhodiščih, nadaljuje prek vodenja investitorja skozi vse projektne, izvedbene in nadzorne faze projekta ter konča pri optimizaciji obratovanja objektov.

Organizacijska struktura podrejena projektnemu delu

Podjetje Protim Ržišnik Perc je bilo ustanovljeno leta 1997 kot največje izmed treh storitvenih podjetij v skupini Ržišnik Perc, in sicer kot posledica razpršenosti storitev in širitve strokovnih področij, s katerimi se je pred tem v manjšem obsegu ukvarjalo podjetje Ržišnik Perc. To danes predstavlja matično podjetje skupine in prav letos praznuje 30-letnico delovanja.

»Organizacijska struktura je prilagojena projektnemu delu, ki zaradi številnosti projektov in zahtevanih disciplin definira odgovornost na ravni projektnih skupin. Zaradi rasti podjetja se struktura vztrajno pomika iz vertikalne v horizontalno oziroma matrično shemo. Pri ustanavljanju vseh hčerinskih družb matične družbe Ržišnik Perc, torej tudi pri ustanovitvi Protima, smo ključne sodelavce vključili kot solastnike,« je pojasnil Andrejas Ržišnik, direktor podjetja Protim Ržišnik Perc, ki dodaja, da zagotavljajo popolno transparentnost v postopkih skozi vse faze projekta ob hkratnem prevzemanju polne odgovornosti. Tovrsten pristop je pomemben predvsem z vidika učinkovitosti nad izvajanjem investicije, saj terja manj časa pri usklajevanju projektnih procesov in predvsem manj vpletenih oseb pri izvedbi projekta. Nihče izmed naročnikov podjetju ne predstavlja več kot 20 odstotkov, naročniki so večinoma pravne osebe, lokalne skupnosti, država (stanovanjski sklad), manj fizične osebe. Njihov primarni trg je Slovenija, vendar delujejo tudi čez mejo, predvsem v Nemčiji, Avstriji in Švici.

Gradnja stanovanj za zaposlene v skupini

Poleg prilagoditve organizacijske strukture kot prelomnico v zadnjih dveh letih v podjetju Ržišnik izpostavi tudi prehod na način projektiranja v BIM-modelu (Buliding Information Modelling), procesu oblikovanja digitalnega modela zgradbe od idej do obratovanja, ki je najnovejši trend projektiranja. »Eden od pomembnih dogodkov je tudi gradnja stanovanj za zaposlene v naši skupini, v sklopu katerih je tudi vrtec. Ideja najemniških stanovanj za zaposlene je pravzaprav logična posledica naših potreb po kadru in potreb naših zaposlenih. Spoznali smo, da so možnosti osebnega razvoja naših sodelavcev in kvaliteta življenja tesno povezane s pogoji in lokacijo bivanja. Ni nam vseeno, da se mladi sodelavci soočajo s stanovanjskim problemom. S tem želimo pridobiti tudi konkurenčno prednost na premajhnem trgu delovne sile,« je dodal Ržišnik, čigar fokus je trenutno usmerjen v razvoj kulture mentorstva in mentorstvo njihovim mlajšim arhitektom in inženirjem, poleg tega pa tudi v pridobivanje kadrov iz mednarodnega okolja. To so predvsem strokovni profili inženirskih znanj, ki jih Sloveniji močno primanjkuje.