Med mnogimi očitki, naslovljenimi na vlado, je tudi organizacija izvajanja cepljenja. V razmerah, ko je na razpolago dovolj cepiv, je odločilno, kako je organiziran dostop do mest, kjer se izvaja cepljenje.

Nosilci cepljenja so zdravstveni domovi (ZD). Skupaj imamo 62 takšnih zdravstvenih ustanov. Njihove ustanovitelje predstavlja 212 slovenskih občin. Vsak ZD povprečno pokriva območje dobrih treh občin in skupaj povprečno 86 naselij. Od cepilnih mest v ZD so nekatera naselja tudi precej oddaljena.

Nizka precepljenost prebivalcev Slovenije je pomembno odvisna tudi od možnosti dostopa do cepiva. Načrtovalci cepljenja so prezrli, da je pot do načrtovane visoke, zdaj že 80-odstotne precepljenosti prebivalstva zahteven logistični projekt. Kar poldrugi milijon prebivalcev mora dva- ali trikrat priti na cepilno mesto. Tudi tisti, ki bivajo v najbolj oddaljenih naseljih. Pričakovano imajo pri tem največ težav starostniki nad 80 let. Predstavljajo sicer le dobrih pet odstotkov (106.760) prebivalstva, vendar so najbolj izpostavljena skupina.

Organizacija cepljenja v enajstih mestnih občinah (MO) je drugačna kot organizacija cepljenja prebivalstva v občinah z veliko površino in oddaljenimi naselji. Mestne občine so gosto naseljene, štejejo povprečno 64.187 prebivalcev. Skupaj predstavljajo kar tretjino vsega prebivalstva. Vsaka MO pokriva povprečno površino 170 km2.

Povsem drugačno organizacijo cepljenja potrebujejo občine, podobne Kočevju. To so občine, šestnajst jih je, s površino nad 200 km2. Občina Kočevje s 16.627 prebivalci pokriva 563 km2 ter šteje 68 naselij. S sodelovanjem družinskih zdravnikov so vzpostavili lasten informacijski sistem in cepljenje izvajajo za naselja po terminskem planu. Koordinator cepljenja Kacin je namesto pohvale kočevsko samoinciativnost kritiziral. Razumljivo, saj je bila ob pomanjkanju cepiv dobra organizacija moteča.

Najučinkovitejša obramba pred virusom je visoka precepljenost prebivalstva. Sprašujem se, zakaj (razen nekaj izjem) niso bile organizirane tudi mobilne cepilne skupine. Rešile bi problem večkratne poti prebivalcev iz oddaljenih naselij do cepilnih mest in dvignile raven precepljenosti. V izrednih razmerah pogrešam tovrstno sodelovanje vojaške medicine, ki naj bi pri obvladovanju covida-19 ponudila podporo civilni družbi. Namesto predlogov za izboljšanje vojaške medicine nas je presenetila vest, da kupujemo rabljene ameriške oklepnike, ostanke končane afganistanske avanture.

Vlada je deležna množice kritik zaradi neučinkovitosti pri obvladovanju covida-19. Vendar je takšno ravnanje vlade, kot ga spremljamo pri covidu-19, nekaj povsem normalnega za avtokratski režim, kakršnega prakticira prvak SDS Janez Janša.

Janez Krnc, Litija