Letos so se v rezidenci zvrstili različni umetniki s področja kiparstva, slikarstva, fotografije, risbe in grafike, v prihodnjem letu pa bosta umetniški apartma in atelje namenjena umetnikom, ki delujejo na področju leposlovja in glasbene umetnosti ter so od Kubeda oddaljeni najmanj 60 kilometrov. Najem bo za umetnike brezplačen, v zameno pa bodo morali svoje umetniško delo oddati Mestni občini Koper in v času bivanja izvesti vsaj en dogodek za širšo javnost. Umetnikom bodo povrnili tudi stroške materiala za izdelavo umetnine v znesku 150 evrov. Izpolnjevanje razpisnih pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki bo opravila tudi končni izbor umetnikov.