Prvi cilj resolucije je radikalno povečanje izdatkov, ki so do zdaj znašali okrog 1 odstotek BDP, na 2 odstotka BDP z zelo hitrim tempom. Proračun ministrstva za obrambo naj bi se v mandatu te vlade povečal za 75 odstotkov, na 896 milijonov evrov na leto ali 1,6 odstotka BDP. Od tega 224 milijonov evrov za investicije v orožje in infrastrukturo! Ker Slovenija srednjeročno ni vojaško ogrožena, SV pa ni sposobna braniti države, bo edini učinek financiranje Natovih operacij v tujini, tuje vojaške industrije in njihovih domačih posrednikov. Naši državljani in državljanke se tega zavedajo, saj jih po Natovi lastni anketi 70 odstotkov nasprotuje povečanju vojaških izdatkov (www.nato.int/cps).

Drugi cilj resolucije je povečanje števila vojaških oseb in njihovega angažiranja za potrebe Nata. Če kadrovski načrti ne bodo doseženi z visokimi plačami, bodo z obveznim služenjem vojaškega roka. Kaj si mladi mislijo o tem, vemo: leta 2002 je na služenje v SV prišel le vsak tretji obveznik. Vse to seveda nima nič z realnimi potrebami družbe, ampak z ambicijo političnega razreda, da Natu zagotovi več žive sile. Zato bi povečali obseg operacij v tujini po kriteriju, da naj bodo čim dlje od Slovenije, ki naj bi jo SV branila. Posebno bi povečali angažma za »nevtralizacijo vojaških groženj v okviru 5. člena Severnoatlantske pogodbe«, tj. za konfrontacijo z Rusijo in Kitajsko. Tudi tega državljani nočejo, saj jih velika večina nasprotuje vsem operacijam zunaj jugovzhodne Evrope, pa tudi operaciji za »nevtralizacijo Rusije« v Latviji (48 odstotkov jih ne odobrava, glej ninamedia.si/arhivi/669).

Polovica KUL torej ne nasprotuje temu, da se SV financira in uporablja v nasprotju z interesi družbe in razpoloženjem državljank in državljanov. Nič čudnega, saj sta prav SD in SAB leta 2013 povsem neizzvano (saj tega v nasprotju s privatizacijo niso zahtevali ne EU ne »finančni trgi«) prepovedala referendume o vojaških vprašanjih. Zato je poslanec Levice Kordiš predlagal vsaj posvetovalni referendum in ponudil alternativo dobavljanju žive sile in plačevanju »varščine« Natu: oboroženo nevtralnost ali razpustitev SV ob ohranitvi njenih družbenokoristnih komponent.

Dr. Marko Kržan, Ljubljana