Irena Kovačič je leta 1973 diplomirala iz angleškega in francoskega jezika s književnostma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1978 pa je magistrirala na Univerzi v Zagrebu. Po prevajalski poklicni poti se je leta 1988 zaposlila na tedanjem Oddelku za germanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1992 je kot prva na Univerzi v Ljubljani doktorirala iz področja podnaslovnega prevajanja z disertacijo Jezikoslovni pogled na podnaslovno prevajanje televizijskih oddaj. Svoje praktično in strokovno znanje o podnaslovnem prevajanju je že kmalu po zaposlitvi na Filozofski fakulteti delila s študenti prevajalske smeri na Oddelku za germanske jezike in književnosti, v drugi polovici 90. let pa je svoje obsežno znanje prenašala tako na aktivne kot bodoče televizijske in filmske prevajalce.

Profesorica Irena Kovačič je v 90. letih aktivno sodelovala pri študijsko-programski pripravi na ustanovitev prvega univerzitetnega oddelka za prevajalstvo v Sloveniji. Bila je ključna pri formalni ustanovitvi oddelka in je bila v letih od 1997 do 1999 tudi njegova prva predstojnica. Posebno skrb je posvečala pedagoškemu in mentorskemu delu. S svojim navdušenjem nad stroko in poglobljenim raziskovalnim pristopom je navdihovala številne študente in doktorante. Hkrati je bila z mednarodnimi objavami, raziskovalnimi projekti, ki jih je vodila, in prispevki na vrsti uglednih konferenc vpeta v znanstveno delo. Posebej pomembni so njeni prispevki s področja medijskega prevajanja, v katerih je zasnovala temelje standardizacije podnaslovnih norm in preučevala didaktične vidike podnaslovnega prevajanja. Za svoje raziskovalno, pedagoško in mentorsko delo je profesorica Irena Kovačič leta 2007 prejela veliko priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ob uspešni akademski poti je Irena Kovačič pomemben pečat pustila tudi v praksi, saj je zapustila obsežen in kakovosten prevajalski opus filmov in televizijskih serij. Za svoje podnaslavljalsko delo je leta 2014 prejela nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev.

Irena Kovačič je bila iskriva sogovornica, navdihujoča profesorica in mentorica, ki je tako sodelavce kot študente spodbujala h kritičnemu mišljenju ter nam odpirala nova obzorja v jeziku, znanosti in kulturi. S svojim delom je pustila trajno sled v slovenskem prevodoslovju.

Drago kolegico in profesorico Ireno Kovačič bomo s hvaležnostjo ohranili v toplem spominu.

Silvana Orel Kos Agnes Pisanski Peterlin