Še pred njima je desetletje dolgo podjetniško pot prehodila Gimnazija Novo mesto, ki je omogočila njuno in mnoge druge podobne dijaške zgodbe. Šola že več kot deset let v različnih projektih načrtno razvija kompetenco podjetnost. Najvidnejša sta Spiritov program Mladim se dogaja in projekt Podvig. V programu Mladim se dogaja in podobnih sodelujemo že desetletje. Junija 2012 je na prvem slovenskem startup vikendu nastala gimnazijska ekipa CYou, ki je razvijala virtualno ogledalo za pomerjanje očal. V naslednjih letih smo v sodelovanju z različnimi zunanjimi organizacijami in partnerji razvijali številne podjetniške ideje in raziskovalne naloge. S slednjimi so se naši dijaki predstavili na aktualnih regijskih, državnih in mednarodnih natečajih in srečanjih, kot so Popri, sejem Junior Achievement Slovenija, Krkine nagrade, Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, Podim, Genius Olympiad, mednarodno podjetniško tekmovanje Eusair in drugi. Kot šola smo se izkazali tudi kot organizatorji več podjetniških aktivnosti v organizaciji agencije Spirit in regijskih srečanj mladih raziskovalcev, ki so se jih udeležili učenci z različnih osnovnih in srednjih šol.

Inovativnost na tekmovanjih žanje bogate sadove

Naši dijaki nas navdušujejo z inovativnimi podjetniškimi idejami in rešitvami, naravnanimi v smeri trajnostnega razvoja. Kakovost njihovih izdelkov so strokovne komisije prepoznale tudi na tekmovanjih. Med najuspešnejšimi nagrajenci so bile ekipa Linktrip, ki je razvijala iskalnik za najboljše povezave med kraji s sredstvi javnega prevoza, ekipa Makita z nakitom iz odpadnega stekla in ekipa Coffee Planters, ki je razvijala biorazgradljive lončke za sadike. Nekatere ekipe so razvijale ideje, povezane z izkoriščanjem lokalnih virov. Na mednarodnih tekmovanjih sta bila nagrajena ekipa Medeni butik č'bela (zdaj Beesmetic) s kozmetičnimi izdelki iz čebeljih produktov in tim Heijus s funkcionalno pijačo iz jabolk. Obe ekipi danes uspešno poslujeta.

V lanskem šolskem letu so se še posebej izkazale tri ekipe, ki nadaljujejo razvijanje izdelkov. Ekipa memo.me v podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Novo mesto, izpopolnjuje igro za upočasnjevanje napredovanja demence pri starejših. V preučevanje možnosti izkoriščanja sladkega pelina za izdelke vsakdanje rabe se je usmerila skupina dijakinj ekipe Hearti.ly. Zgodbo o uspehu nadaljuje ekipa Visus s pametnim pripomočkom za slepe. Podjetna Val Vidmar in Nik Stanojević poudarjata: »Navdih je prišel iz naju, šola pa nama daje roko in nama pomaga pri uresničevanju ideje. Pomembno je bilo, da sva že zgodaj spoznala podjetniško sceno na gimnaziji in dobila nabor uporabnih informacij. Izjemni učitelji mentorji in vodstvo pa so nama v nadaljevanju zaupali ter dali potrebno dodatno znanje in pospešek, da sva z idejo odšla v svet.«

Podjetništva se učijo iz praktičnih izkušenj

Gimnazija Novo mesto je pristopila tudi k projektu Podvig, katerega temeljna cilja sta krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Kot prednostno nalogo si je šola zadala razvijati in vpeljati interdisciplinarne tematske sklope (ITS) v predmetnik splošne gimnazije. Pouk v okviru ITS je drugačen, osredotočen na timsko delo dijakov, kar kažejo tudi raznolike aktivnosti, ki spodbujajo njihovo ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost kritične presoje, sodelovalno kulturo in samostojnost. Omogočeno je usvajanje novih, tudi aplikativnih znanj in razvoj veščin. Dijaki sooblikujejo pouk, pri čemer se uresničujejo njihovi posebni interesi in podpirajo individualni potenciali. Trenutno imamo pripravljene načrte za izvedbo 13 različnih ITS, na primer Gledališče, Turizem smo mi, Od matematike do podjetnosti in Nevroznanost.

Na Gimnaziji Novo mesto se zavedamo pomena razvijanja kompetenc dijakov, tudi kompetence podjetnosti. Zelo pomemben korak smo naredili na področju sodelujočih učiteljev, saj pri podjetniških vsebinah posredno ali neposredno sodeluje večina učiteljev. Zaradi pozitivnih in spodbudnih odzivov dijakov ter lokalnega okolja bomo delo nadaljevali tudi v prihodnje.

Pri pripravi prispevka so sodelovali tudi učitelji mentorji na Gimnaziji Novo mesto Tanja Gačnik, Janez Gorenc in Branka Klemenčič.