Najštevilnejša tako med izvozniki kot uvozniki so bila sicer mikro podjetja (podjetja z manj kot 10 zaposlenimi). Med izvozniki jih je bilo 72,2 odstotka, med uvozniki pa 64,4 odstotka. Sledijo mala podjetja (podjetja z od 10 do 50 zaposlenimi).

Mikro in mala podjetja skupaj so prispevala več kot petino vrednosti celotnega izvoza in skoraj tretjino vrednosti celotnega uvoza.

V letu 2020 je trgovalo s tujino 26.448 slovenskih izvoznikov in 59.822 slovenskih uvoznikov. Med izvozniki so bila najštevilnejša podjetja, ki so bila tudi uvozniki (67,8 odstotka), medtem ko so bila med uvozniki najštevilčnejša podjetja, ki so samo uvažala (70 odstotkov).

Večino celotnega izvoza in uvoza so ustvarila ravno podjetja, ki trgujejo v obeh smereh, torej kot izvozniki in uvozniki. Pri izvozu je ta odstotek pri 94,9, pri uvozu pa 92,4.

Slovenija je lani ustvarila presežek tako pri trgovanju z državami članicami EU (5,8 milijarde evrov) kot pri trgovanju z državami nečlanicami EU (1,3 milijarde evrov).

Presežek v blagovni menjavi Slovenije s tujino so ustvarila večinoma podjetja s področja dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja.

Primanjkljaj v podjetjih s področja dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Primanjkljaj v blagovni menjavi pa so ustvarila pretežno podjetja s področja dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, in sicer predvsem pri trgovanju z državami članicami EU (5,7 milijarde evrov).

Mikro in mala podjetja so vrednostno največ blaga izvozila na Hrvaško (38,7 odstotka vrednosti celotnega izvoza v to državo), Italijo (34,5 odstotka) in Avstrijo (29,3 odstotka). Srednje velika podjetja pa so ustvarila najvišje vrednostne deleže izvoza z izvozom na Hrvaško, v Avstrijo in Srbijo (povprečno četrtino vrednosti izvoza v vsako).

Podatki o uvozu pa razkrivajo, da so mikro in mala podjetja vrednostno največ blaga uvozila s Hrvaške (49,1 odstotka vrednosti celotnega uvoza iz te države), Madžarske (44,6 odstotka) in Italije (38,7 odstotka). Srednje velika podjetja so najvišje vrednostne deleže uvoza ustvarila z uvozom iz Nemčije, Italije in Avstrije (povprečno 21 odstotkov vrednosti uvoza iz vsake).