Gospodarska slika na Koroškem je bila v letu 2020 kljub veliki negotovosti in izzivom, ki jih je povzročila situacija s koronavirusom, spodbudna. Čisti prihodki od prodaje koroških družb, ki jih je bilo v letu 2020 1305 in so zaposlovale 12.879 ljudi, so znašali 1927 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2019 so sicer padli za 9 odstotkov. V letu 2020 smo imeli 1732 samostojnih podjetnikov, ki so ustvarili 177 milijonov evrov prihodkov. Kot regija ostajamo zelo izrazito izvozno usmerjena industrijska regija. Izvoz predstavlja 55 odstotkov celotnega prihodka, kar je manjši delež kot v preteklem letu, beležili pa smo rast prodaje na domačem trgu. Oboje za okvirno 2,5 odstotka. Najbolj oteženo poslovanje je bilo vsekakor v segmentih storitvenega gospodarstva, skupaj z gostinstvom in turizmom ter trgovino na drobno. Te dejavnosti so bile v času pandemije najbolj odvisne od pomoči in ukrepov države.

Manj nezaposlenih od slovenskega povprečja

K dobrim rezultatom poslovanja so največ prispevale družbe iz predelovalnih dejavnosti, ki so imele 67,6 odstotka vseh zaposlenih, ustvarile 67,4 odstotka vseh prihodkov, 87,4 odstotka prihodkov od prodaje na tujem trgu in 38,7 odstotka neto čistega dobička regije. Na Koroškem beležimo nižji odstotek brezposelnosti kot slovensko povprečje že od avgusta lani. Delodajalci so zavodu od januarja do julija 2021 sporočili več kot tretjino oziroma 40 odstotkov več prostih delovnih mest kot lani v enakem obdobju. Od januarja do julija 2021 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 1275 oseb, kar je 43,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V tem obdobju se je odjavilo iz evidence zavoda zaradi zaposlitve 1336 ljudi, kar je 5,9 odstotka manj kot v enakem obdobju predhodnega leta.

Strukturno neskladje na trgu dela se še poglablja, delodajalci imajo težavo pri zaposlovanju novega kadra v predelovalni dejavnosti, gostinstvu, gradbeništvu, logistiki, kovinarstvu, socialni oskrbi… Izziv zaposlovanja v regiji čuti večina družb. Ker je zbornica najpomembnejši vezni člen gospodarstva v regiji, smo pridobili informacije podjetij, ki bi lahko bili potencialni zaposlovalci za kader, ki bo ostal brez dela zaradi likvidacije družbe Adient. Podjetja v regiji in širše smo nagovorili, da nam posredujejo informacijo o prostih delovnih mestih, ter smo tako pomagali zaposlenim v družbi Adient do čimprejšnje nove priložnosti. Ugotovili smo, da imajo podjetja zelo veliko potreb po kvalitetnem kadru.

Odlična podjetja, ki postavljajo mejnike

Naša vloga je, da s kvalitetnimi informacijami, pobudami državi ter prizadevanjem povezovanja gospodarstva še posebej pomagamo k ustvarjanju dobrega poslovnega okolja za podjetja na Koroškem. Sama sem mandat začela junija letos in z velikim ponosom poudarjam izjemnost koroških podjetij. Imamo odlična podjetja, ki postavljajo mejnike na svojih področjih širše po svetu. Želim si, da postane GZS med koroškimi podjetji še bolj prepoznana kot organizacija, ki jih aktivno zastopa širše po Sloveniji in tujini, ki prepozna njihove potrebe in se usmeri v aktivnosti, ki so velika dodana vrednost za podjetja in njihove zaposlene.

Podjetjem prisluhnemo ter se z njimi nenehno pogovarjamo, kako lahko zbornica pomaga pri odpiranju novih mednarodnih poslovnih priložnosti, pridobivanju aktualnih informacij glede zakonodaje, ki vpliva na njihovo poslovanje, pri črpanju evropskih sredstev, digitalizaciji, industrijski strategiji ter investicijah. Podjetja vabimo, da v naših prostorih izvedejo sestanke, predavanja ter da se udeležijo aktivnosti, ki jih bomo skupaj ustvarjali. Tako bomo postajali še bolj povezani, izmenjali izkušnje ter prepoznali njihove potrebe. Podjetja povezujemo na predavanjih, v poslovnih klubih, sekcijah, forumih, na okroglih mizah, formalnih kot tudi manj formalnih dogodkih.

Povezovanje podjetij iz treh dolin

V Koroški gospodarski zbornici ocenjujemo kot izjemno velik potencial povezovanje podjetij, povezovanje regije, saj lahko tako skupaj rastemo, dosegamo izjemne rezultate. Začenjamo projekt, ki smo ga poimenovali Dobro jutro, sosed, katerega cilj je, da se podjetniki, »sosedje«, vsak drugi mesec dobijo na poslovnem zajtrku, ki ga gosti eno izmed podjetij te doline. S tem namenom si želimo v prvi vrsti povezati podjetja, ki si delijo doline, občine, industrijske cone. Aktivnosti so ločene na tri dele, in sicer vsaka dolina posebej – Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Podjetja se bodo tako bolje spoznala in se pogovorila o aktualnih temah, ki so skupne podjetjem na teh lokacijah. Na zajtrke so prav tako povabljeni župani občin, ki projekt sprejemajo zelo pozitivno in so svojo prisotnost že potrdili.

Na tovrstnih srečanjih imajo podjetja možnost prepoznati skupne priložnosti v lokalnem okolju, reševati skupne izzive, izmenjati izkušnje na področjih menedžmenta, IT, nabave, logistike, obvladovanja proizvodnih procesov in avtomatizacije ter kadrovanja na lokalni ravni. Prav tako pa se lotevati skupnih projektov, ki bodo za regijo predstavljali izjemno dodano vrednost. Projekt začenjamo oktobra letos.

Ponosni na 13 izjemnih inovacij

Korošci letos zaznamujemo 18. leto inovacij, ki jih podeljujemo na Koroški gospodarski zbornici. Po standardih naše države smo torej polnoletni, pa vendar se strah, da bomo sčasoma postajali manj inovativni pri ocenjevanju vsakoletnih inovacij, venomer razblini, saj je komisija za ocenjevanje inovacij Koroške gospodarske zbornice v sestavi vrhunskih strokovnjakov inovatorjev venomer pozitivno presenečena. Vsakič opažamo, da je uspelo koroškim inovatorjem obdržati tistega nemirnega, raziskovalnega, venomer učečega otroka v sebi, kar dokazujejo po eni strani z vedno kompleksnejšimi, visokotehnološkimi, multidisciplinarnimi inovacijami kot po drugi strani tudi z izjemnimi, enostavnimi inovacijami.

Ponosna sem na 13 izjemnih inovacij v letu 2021. Podjetja, ki so z nami v letošnjem letu delila svojo inovativnost, so Ekstera, Grammer Automotive Slovenija, Kopa, Nieros Metal, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, Stroka produkt, TAB Tovarna akumulatorskih baterij, Troia in Janez Prošt. Struktura prijav podjetij dokazuje, da največja koroška podjetja predelovalne industrije, ki v regiji predstavlja primat, ogromno vlagajo v razvoj in inovacije, ob njih pa se koroško gospodarstvo aktivno razvija tudi na izjemno pomembnih področjih informacijske tehnologije ter krožnega gospodarstva.

Vsa od teh podjetij so zame zlate gazele. Seveda jih je še veliko, ki se ne želijo izpostaviti, vseeno pa ogromno vlagajo v razvoj, inovativnost. V regiji predstavljajo trajnostno in dinamično rast, imajo stabilno poslovanje, ki iz leta v leto dosega rast, prav tako pa so to v lokalnem okolju družbeno odgovorna podjetja, ki ne le skrbijo za razvoj svojih zaposlenih, temveč tudi za višjo kvaliteto življenja vseh nas, ki v regiji ustvarjamo. Veseli me, da je v letošnjem letu za gazelo podravsko-pomurske regije nominirano koroško podjetje MG Rohr, katerega dejavnost je prodaja in proizvodnja vseh vrst cevi in ki na trgu zagotavlja tehnološko najzahtevnejše rešitve za potrebe avtomobilske, kovinske, gradbene in druge industrije. Nominirani podjetji v letih 2019 in 2018 sta bili Labelprofi in Bijol, ki nominacijo s svojim razvojem in investicijami v nove prostore, kader ter nove tehnološke rešitve iz leta v leto le potrjujeta.

Pospešek s tretjo razvojno osjo

Gospodarski potencial regije se povečuje tudi z vse bolj realno bližino realizacije tretje razvojne osi, ki bo dala Koroški in našim podjetjem boljšo infrastrukturno povezavo. Na tak način bo regija vsekakor zanimiva še za kvalitetnejši kader in podjetja z višjo dodano vrednostjo. Dosti manj pa bo tudi odhajanja domačih možganov v druge regije, tujino. Pomembno je poudariti investicijski potencial, ki ga podjetja v regiji izkazujejo. Na GZS smo pripravili investicijsko platformo, ki služi kot odlična informacija tako nam kot tudi vladi za lažje usmerjanje bodočih sredstev EU in skladov v gospodarstvo. Na Koroškem so podjetja, ki so nam predstavila svoje načrte, napovedala kar 61 investicij nad 500.000 evrov. To je vsekakor odlična informacija tudi za potencialna podjetja, ki bi svojo dejavnost odpirala v koroški regiji. Investicije ne bodo prinašale le gospodarske rasti, temveč tudi poskrbele za boljše poslovno okolje na Koroškem, visoko kvaliteto življenja naših prebivalcev ter možnost večjega kariernega kot tudi osebnostnega razvoja nas vseh.

Katja Pokeržnik je direktorica GZS, Koroške gospodarske zbornice.