Matej Natlačen je podjetje, ki se je ukvarjalo z veleprodajo cevi, ustanovil leta 2005. Takratni espe je uspešno posloval in s širokim spektrom partnerjev iz držav nekdanje Jugoslavije vztrajno rasel. Leta 2013 se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, kar je bil pomemben mejnik, saj so se takrat začeli kazati prvi zametki proizvodnje. Že kmalu je začelo pridobivati inženirske posle, leta 2016 pa je padla odločitev o lastni proizvodnji. Pred tremi leti se je lastniku kot poslovni partner in solastnik pridružil Samo Jenič, od takrat podjetje vodita oba. Matej Natlačen skrbi za prodajo, nabavo, marketing in razvoj, Samo pa za organizacijo, finance, kadre in proizvodnjo, pri čemer se vedno dopolnjujeta in sodelujeta, poudarjata direktorja.

Dejavnost na treh stebrih

Dejavnost podjetje sloni na treh stebrih – veleprodaji, predelavi cevi in inženiringu. MG Rohr je veletrgovec za brezšivne cevi – to so posebne debele cevi, ki zdržijo večji pritisk in se uporabljajo v strojegradnji, avtomobilski industriji, kmetijstvu, gradbeništvu… V Sloveniji ni nobenega proizvajalca tovrstnih cevi, zato jih ravensko podjetje uvaža ob pomoči mreže proizvajalcev in velikih trgovskih centrov po Evropi. Svojim kupcem s hitro dobavo večjih ali manjših količin ponuja odlično logistično storitev kot generalni zastopnik priznanega dunajskega podjetja Karl Mertl, ki je najbolje založeno skladišče za dobavo vseh vrst cevi v različnih materialih.

Preoblikovanje cevi je druga najpomembnejša dejavnost podjetja. »Cevi, ki jih prodajamo, tudi preoblikujemo po potrebah kupcev – jih krivimo, rezkamo, stružimo, stiskamo in izdelujemo različne sestavne dele velikih tovornjakov, kosilnic, avtodomov, različnih strojev ali vozil za različne namene,« navaja Samo Jenič. Predelavo cevi so v podjetju začeli, ko so imeli priložnost delati zelo zahteven izdelek neposredno za Mercedes, danes pa za Mercedesova vozila dobavljajo več kot sto različnih delov. »Našim partnerjem, večjim sistemom, ponudimo celovito rešitev,« nadaljuje Matej Natlačen. »Za izdelke naredimo tudi lastne stroje in orodja ter razvijamo in izboljšujemo procese, kar je naša prednost. Naš cilj ni delati milijonskih serij, smo maloserijsko podjetje. Lep primer je sodelovanje z avtomobilskim proizvajalcem Magna Steyr, s katerim delamo izključno v prototipnem programu, kjer lahko pokažemo svoje znanje, razvoj in inovativnost.«

Delajo z najzahtevnejšimi naročniki

V zadnjih letih si v MG Rohr vse bolj prizadevajo za razvoj lastne proizvodnje in inženiringa, ki je tretji steber dejavnosti podjetja. Veliko podjetij zna narediti specializirane izdelke, ne zmorejo pa preskoka naprej in ponuditi celovite rešitve. Prav to je prednost ravenskega podjetja, ki zna pridobiti posel, urediti nabavo materiala, izvajati projektno vodenje in nadzor kakovosti ter pri razvoju sodelovati s kupci. Še vedno pa delujejo sinergije med posameznimi področji. »Včasih kupci želijo, da je del cevi, ki jih dobavimo, obdelan, mi jim lahko ponudimo oboje. Ker zelo dobro poznamo nabavne vire, lahko ponudimo boljšo storitev, kar je dodana vrednost,« pove Samo Jenič. V začetku, ko se je podjetje ukvarjalo samo z veleprodajo, so bili kupci predvsem domači, z razvojem proizvodnje pa jih je večji del iz tujine, največ iz Avstrije in Nemčije.

Podjetje sodeluje z več kot štiristo strankami, ki delujejo na različnih področjih, od avtomobilske industrije, kmetijstva, strojegradnje in gozdarstva do vozil za prosti čas, elektroprograma in medicinske opreme. Delajo tudi za najzahtevnejše naročnike, kot so Mercedes, Daimler Benz in Magna Steyr, in za slovenska podjetja, med katerimi so denimo Adria Mobil in tudi gazela savinjsko-zasavske regije Pišek – Vitli Krpan ter nominiranec Chipolo. Direktorja še posebej izpostavljata sodelovanje pri razvoju invalidskega vozička z nemškim podjetjem Otto Bock. »Znani proizvajalec medicinske opreme je po koncu razvojne faze iskal proizvajalca, z našimi predlogi in skupnimi prizadevanji pa smo prišli do drugačnega izdelka, ki je že v serijski proizvodnji in se od prvega četrtletja prodaja po vsem svetu,« pove Matej Natlačen. »Gre za enega najkompleksnejših končnih izdelkov, ki ne obsega samo nabave in krivljenja cevi, temveč gre za varjenje pod zelo strogimi pogoji, barvanje in še kup drugih operacij, da smo zadostili zahtevanim standardom.«

Širitev proizvodnje v novi hali

Z usmeritvijo v lastno proizvodnjo se je izkazala potreba po novih prostorih, v katere se je podjetje po enajstih mesecih gradnje preselilo januarja leta 2018. Oprema, v katero so vložili poldrugi milijon evrov, je halo, ki je bila uvrščena v stoterico naj inženirskih objektov v zadnjih sto letih, praktično povsem zasedla, zato v podjetju v začetku prihodnjega leta načrtujejo gradnjo dodatne proizvodne dvorane, v katero bodo v celoti preselili visokoregalno skladišče in razrezni center. Zanjo imajo že pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ta bo, ker bo zgrajena iz materialov, ki jih podjetje dobavlja, tudi svojevrsten razstavni center. V že zgrajeni hali bodo pridobili dodaten prostor za širitev proizvodnje, navede Samo Jenič. Podjetje ob tem vlaga tudi v avtomatizacijo in digitalizacijo, nadaljuje Matej Natlačen, in še letos bosta avtomatizirana dva procesa.

»Najina vizija in cilj je postati razvojno-tehnološko podjetje, za kar si v zadnjem letu zelo intenzivno prizadevava,« poudarjata direktorja, pri čemer podjetje išče in gradi lasten kader ter daje priložnost mladim. V MG Rohr je zaposlenih 34 delavcev, vendar se z razvojem število zaposlenih ne bo nenehno povečevalo, pojasnjuje Samo Jenič. »Seveda računamo, da se bomo razvijali in še rasli, a pomembno je, da razvijamo procese in imamo dobre zaposlene, ki se razvijajo z njimi. Hkrati bo tudi število zaposlenih raslo, ampak z nižjo stopnjo, ker bodo procesi učinkovitejši.« »Vzdržno rast bomo vzdrževali z avtomatizacijo in razvojem ter z vlaganjem v maloserijsko lastno proizvodnjo z večjo produktivnostjo in ob podpori večje avtomatizacije in robotizacije,« pritrjuje Matej Natlačen.

Vračajo okolju, v katerem je podjetje zraslo

Vračanje družbenemu okolju, v katerem je zraslo, solastnika vidita kot eno temeljnih odgovornosti podjetja. V MG Rohr podpirajo šolstvo ter športne in invalidske organizacije, pomagajo tudi s prostovoljnim delom, a se s tem ne želijo izpostavljati. To počnejo, ker menijo, da je tako prav, pravijo. Ob tem v podjetju veliko pozornosti, celo več kot zahtevajo standardi, namenjajo varovanju okolja. Razvili so lasten sistem za ločevanje odpadkov, postavili so lovilnike za odpadne tekočine, odpadke iz proizvodnje v največji meri reciklirajo in vlagajo v izobraževanje zaposlenih.