»Vsi kazalniki, ki jih zakon določa kot relevantne pri uskladitvi zneska minimalne plače, nakazujejo, da bo potrebno v letu 2022 znesek minimalne plače ustrezno povišati,« so v ZSSS zapisali v današnjem pozivu ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju.

Upoštevaje okrevanje gospodarstva, podatke o napovedani rasti cen življenjskih potrebščin in ostale kazalnike, ki so podlaga za redno uskladitev zneska minimalne plače, in tudi »iz razloga trenutno veljavnega prenizkega zneska minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra« pozivajo, da se znesek minimalne plače januarja 2022 poviša s 1024,24 na 1133,35 evra oziroma za 10,65 odstotka.

Da bo znesek minimalne plače v letu 2022 določen v višini, ki zagotavlja pravično plačilo in dostojno življenje delavk in delavcev, ministrstvo pozivajo, naj se do konca letošnjega leta pristopi k izračunu ustreznih minimalnih življenjskih stroškov.

Znesek minimalne plače se v skladu z zakonom vsako leto uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, pri čemer se uporabi uradni podatek statističnega urada o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Pri določitvi in usklajevanju minimalne plače pa se poleg inflacije lahko upoštevajo tudi drugi ekonomski kazalniki, in sicer gibanje plač, gospodarske razmere oz. gospodarska rast in gibanje zaposlenosti.