Razstava je zasnovana z izborom del od leta 1968 do 1972, ko so omenjeni umetniki delovali kot skupina Neokonstruktivisti. K razstavi so dodana tudi dela, ki so nastala v kasnejšem ustvarjanju, tako da lahko na njej vidimo njihov umetniški razvoj, so sporočili iz Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj.

Razstavljena dela so iz stalnih zbirk Galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice, Moderne galerije in Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj ter družinskih zbirk avtorjev. Ustvarjalce je na odprtju predstavil umetnostni kritik Aleksander Bassin.

Kot je pojasnil Bassin, je razstava zasnovana kot memorialni izbor del omenjenih avtorjev iz let 1968–1972. Predstavljena pa bodo tudi izbrana dela istih umetnikov, ki so nastala v novejšem času ter so vezana na neokonstruktivistično tradicijo, pa tudi izven nje.

Omenjeni avtorji so s svojo dejavnostjo na razstavah v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu in Beogradu, kjer so nastopali kot skupina ali pa kot posamezniki, kot tudi pri notranji opremi tovarn in bank, pomembno zaznamovali polpreteklo zgodovino. Osnovne značilnosti njihovih del so bile pretvorba klasičnega kipa v objekt, vstop barve vanj in geometrijski abstraktizem v slikarstvu in grafiki, je izpostavil Bassin. sta