Ker občina Komenda ni uredila statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole niti ni izvršila odločbe inšpektorata za okolje in prostor, je slednji sprožil postopke za izbor izvajalca, ki bo odstranil odpadke. Na javno naročilo je inšpektorat prejel dve ponudbi, in sicer družb Saubermacher in Ekorel. Prvi bi naročena dela opravil za nekaj manj kot 9,37 milijona evrov vključno z davkom, ponudba drugega z davkom znaša 9,99 milijona evrov.

Država ne želi nabirati kazni

Ali lahko pričakujemo, da se bo izbrani izvajalec odstranjevanja inertnih odpadkov v Suhadolah lotil še letos, na inšpektoratu niso hoteli napovedovati. Pojasnili so, da začetka izvedbe ne morejo napovedati, dokler postopek javnega naročanja ne bo zaključen s pravnomočno odločitvijo. Čeprav je naročnik inšpektorat, pa bo stroške del izterjal od občine. Slednja namreč ni pridobila okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča za čas zapiranja in po njegovem zaprtju, kot ji narekuje zakonodaja, oziroma ni upoštevala inšpekcijske odločbe in odstranila odpadkov iz suhadolske jame.

Inšpektorat je prek finančne uprave od občine do sredine septembra izterjal 993.500 evrov oziroma približno desetino potrebnega zneska za sanacijo. Občina Komenda je sicer sprožila upravni spor zaradi sklepa o založitvi zneska za kritje izvršilnih stroškov. Na inšpektoratu te poteze občine niso želeli komentirati, temveč so povedali, da bo argumente Komende presojalo upravno sodišče.

Velja poudariti, da je inšpektorat za okolje in prostor po izvršbi po drugi osebi posegel zato, ker občina kot upravljalka odlagališča ni uredila statusa slednjega. Če to ne bo urejeno do konca prihodnjega leta, pa utegne Republiko Slovenijo udariti po žepu. Sodišče Evropske unije je po tožbi evropske komisije naši državi leta 2018 namreč naložilo zaprtje vseh neurejenih odlagališč. Od 21 odlagališč ostaja problematično zgolj to v suhadolski jami.

Občina uporablja vsa razpoložljiva pravna sredstva

Kot je na zadnji seji občinskega sveta pojasnila direktorica občinske uprave Majda Ravnikar, suhadolski problem na občini rešujejo sočasno na dva načina. Po eni strani uporabljajo vsa razpoložljiva pravna sredstva v korist občine. Po drugi strani pa poskušajo z ministrstvom za okolje in prostor ter lastniki posameznih zemljišč na območju odlagališča najti sprejemljivo skupno rešitev. »Z državo oziroma ministrstvom za okolje in prostor potekajo dogovori glede ureditve statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, v zvezi s čimer pričakujemo pozitiven razplet in vrnitev zaseženih sredstev,« so prizadevanja povzeli v poročilu o realizaciji proračuna v prvi polovici letošnjega leta.

Na inšpektoratu so potrdili, da obstaja možnost vračila zaseženega denarja. Če bo občina začela sanacijo odlagališča, še preden se bo izvajalec, ki ga bo izbral inšpektorat, lotil del, si lahko obeta denar nazaj. To bi se zgodilo tudi v primeru, če bi občina pred začetkom izvršbe pridobila okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, so pojasnili na inšpektoratu. Dodali so, da na agenciji za okolje trenutno poteka postopek za pridobitev omenjenega dovoljenja.

Kdo je upravljalec odlagališča?

Vodstvo občine je očitno prepričano, da v primeru suhadolskega odlagališča ne bi smela biti le občina Komenda inšpekcijska zavezanka. »Predmetno odlagališče, ki ima iz časov enotne kamniške občine lokacijsko, gradbeno in uporabno dovoljenje, se je namreč uporabljalo še v času pred ustanovitvijo občine Komenda. Že iz tega je jasno, da je lahko zavezanec tudi njen pravni prednik, to je občina Kamnik, kot tudi pred tem država Republika Slovenija,« piše v poročilu o porabi denarja v prvi polovici leta. Ravnikarjeva je na seji dodala, da so prek odvetnikov vložili predlog za izrek ničnosti zoper odločitev o tem, kdo je upravljalec odlagališča.