Kot so danes sporočili iz Mercatorja, so se polletni prihodki glede na lani nekoliko znižali, v primerjavi s predkoronskim prvim polletjem 2019 pa so bili za 3,9 odstotka višji. Za 1,3 odstotka so bili medtem v medletni primerjavi nižji prihodki iz prodaje v trgovini na drobno, ki so nanesli slabih 850.000 evrov, so bili pa ti glede na predkoronsko prvo polletje 2019 višji za 7,3 odstotka.

Skupina Mercator je v prvih šestih mesecih kljub številnim protikoronskim ukrepom, ki so omejevali poslovanje, zabeležila rast normaliziranega bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) za 11,1 odstotka na 92,4 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je znašal 40,4 milijona evrov, potem ko je skupina v prvem polletju lani ustvarila 40 milijonov evrov izgube iz poslovanja.

"Za blažitev negativnih posledic epidemije covida-19 smo v Mercatorju uvedli niz aktivnosti in iniciativ za optimizacijo in stroškovno učinkovitost, ki so popolnoma nevtralizirali negativni učinek padca prihodkov zaradi epidemije, to pa je privedlo do rasti normalizirane EBITDA. Mercator v zadnjem obdobju naredil velik preskok tudi na področju digitalizacije in personalizacije ponudbe," je ob objavi polletnih rezultatov izpostavil predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

Neto finančni dolg skupine Mercator je konec junija znašal 558,2 milijona evrov, kar je 5,1 odstotka manj kot konec junija lani. Na znižanje celotnih finančnih obveznosti v prvem polletju je vplivalo dokončno odplačilo določenih leasingov v Sloveniji. Celotne finančne obveznosti skupine so se medtem glede na konec lanskega leta povečale za 23,7 milijona evrov, kar je predvsem posledica delnega povečanja super senior posojila.

Skupina je za investicije v osnovna sredstva v polletju namenila 13,6 milijona evrov, levji delež je bil namenjen za investicije v Sloveniji. Vlaganja v prenove obstoječih trgovin v tem obdobju predstavljajo 54,2 odstotka celotnih investicij.

Mercator je aprila letos prešel pod okrilje hrvaške Fortenove, ki je nastala na pogorišču Agrokorja.