Center je bil po nekaj več kot letu dni gradnje zgrajen oktobra 2009. Tedanji minister za šolstvo in šport Igor Lukšič in tedanji predsednik zbora za biatlon pri SZS Peter Zupan sta 13. oktobra 2009 s simboličnim prerezom traku slovesno odprla novo slovensko športno in turistično pridobitev. Za gradnjo je zveza pridobila evropska in slovenska proračunska sredstva.

Nekaj več kot deset let kasneje je država proti SZS sprožila postopek pred sodiščem za vračilo skupno 667.375 evrov, ki jih je plačala po dogovoru z evropsko komisijo kot finančna popravka.

»Zoper SZS sta bila vložena dva zahtevka za plačilo popravka, ker naj bi prišlo do napak pri javnem naročanju,« je na poizvedbo STA odgovoril pravni zastopnik SZS Janez Tekavc.

»V zadevi II P 1571/2016 je bilo zahtevano plačilo 462.972,71 evra. Višje sodišče v Ljubljani je odločilo, da je SZS dolžna plačati znesek 92.594,34 evra. V preostalem delu je zahtevek Republike Slovenije zavrnilo. Država je zoper to vložila revizijo. O reviziji še ni bilo odločeno, je pa SZS v paricijskem roku plačala naloženo obveznost 92.594,34 evra,« je še pojasnil zastopnik SZS.

»V zadevi II P 1460/2019 je bilo zahtevano plačilo 204.403,97 evra. V tretjem ponovljenem postopku je sodišče odločilo, da mora SZS plačati celoten znesek. Sodišče glede tega ni postavilo predhodnega vprašanja sodišču EU. SZS je celoten znesek plačala in hkrati vložila revizijo na vrhovno sodišče,« je še odgovoril Tekavc.

O pravdnem postopku, ki ga je sprožila država, so razpravljali minuli teden na izvršilnem odboru SZS. »Ti stroški niso novi, so bili predmet rezervacij že v prejšnjih bilancah, ker so postopki potekali in jih kot odgovorni nismo mogli spregledati. Dejstvo pa je, da so se črne napovedi uresničile in smo kazni plačali. Seveda so v toku tudi revizije teh odločitev. To, kar je pomembno, je, da sedaj, ko je prišlo do teh stroškov, ki niso majhni, ugotovimo objektivno odgovornost tistih, ki so postopke peljali, in presodimo, kaj so naslednji koraki,« je v izjavi za STA povedal Enzo Smrekar, predsednik slovenske zveze.

Izvršilni odbor je prejšnjo sredo na Smrekarjev predlog ustanovil komisijo za ugotovitev odgovornosti za nepravilnosti pri gradnji športnega centra Pokljuka. V komisiji so podpredsednik zveze Luka Steiner, Benjamin Zagorc kot predsednik nadzornega odbora, Blaž Repinc kot predstavnik panoge za biatlon, vodja centra Pokljuka Borut Farčnik ter direktor SZS Uroš Zupan.

Predvidena vrednost investicije v biatlonski center je bila opredeljena pri 9,96 milijona evrov. SZS je za gradnjo projekta na podlagi javnega razpisa izbrala škofjeloško Splošno gradbeno podjetje Tehnik. Stranki sta nato sklenili še štiri anekse za izvedbo dodatnih del, ki so gradnjo podražili za poldrugi milijon evrov.

SZS je 19. maja 2008 spremenjeni razpis objavila le v nacionalnem uradnem glasilu, ne pa tudi v uradnem glasilu Evropske unije, kot zahtevajo pravila evropske komisije. Ta je zato zahtevala ustrezen finančni popravek oziroma vrnitev dela denarja. Tehnik je kasneje sicer končal v stečaju.