Lokaciji merjenj sta označeni z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti, so zapisali na Mestni občini Ljubljana (Mol).

Merilne naprave nameščajo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov ter na šolske poti.

Prva ohišja za samodejne merilne naprave so leta 2017 postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, leto kasneje so jih postavili še na Zadobrovški cesti, na Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici. Kot so spomnili, so predlani sistem dopolnili z ohišjema na Opekarski in Samovi ulici, lani pa so ju postavili še na Cesti v Mestni log in na Aljaževi ulici.

Ohišje je postavljeno tudi na Tržaški cesti, vendar tam meritev občina še ne izvaja.

Na občini opažajo, da je na cestah, kjer so postavljena ohišja za merilne naprave, manj prekoračitev hitrosti, oziroma se njihovo število zmanjšuje.