Še zlasti se je julija povečalo število prošenj Afganistancev, in sicer v primerjavi z junijem za 21 odstotkov, je sporočil urad s sedežem na Malti. Za mednarodno zaščito je julija zaprosilo 7300 Afganistancev, njihovo število pa se povečuje že pet mesecev zapored.

Število prošenj Afganistancev za mednarodno zaščito v EU ter Švici in na Norveškem se je tako približalo številu prošenj Sircev, ki jih je bilo julija 8500 oziroma 14 odstotkov več kot mesec pred tem.

Med tistimi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, je še vedno največ Sircev (julija okoli 8500, kar je 14 odstotkov več kot junija), navaja Easo. Vendar pa se od decembra lani razlika v številu Sircev in Afganistancev hitro zmanjšuje.

Največ prosilcev za azil poleg iz Sirije in Afganistana prihaja iz Turčije, Pakistana in Iraka. Julija je Easo zabeležil 2300 prošenj Iračanov, porast njihovega števila pa je mogoče delno pripisati nezakonitim prihodom preko Belorusije.

Med prosilci za mednarodno zaščito je bilo junija po podatkih Easa več kot 2200 mladoletnikov brez spremstva, med katerimi jih je več kot polovica iz Afganistana.

Pristojne oblasti v državah EU ter Švici in na Norveškem so odobrile 39 odstotkov prošenj. Od tega so približno dvema tretjinama prosilcev priznale status begunca, preostalim pa subsidiarno zaščito.