Odprte hiše Slovenije so arhitekturno središče za spodbujanje trajnostnega načrtovanja in razumevanja arhitekture v vsakdanjem življenju. Povezujejo različne strokovnjake na področju načrtovanja, gradnje in prenove stavb, notranje opreme, zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja. Zavzemajo se za odgovorno ravnanje s prostorom z uporabo trajnostnih materialov ter za vključujoče sobivanje, ki združuje trajnostnost in estetiko. OHS vabijo slehernika, da vstopi v odlično arhitekturo.

Festival, ki je namenjen najširši javnosti, letos ponuja pester izbor novih, prenovljenih in zanimivih stavb, ki si jih bodo obiskovalci lahko ogledali pod strokovnim vodstvom arhitektov, lastnikov in uporabnikov. Vstopili bodo lahko v stavbe, v katere sicer ne moremo kar tako vstopiti.

Letošnja tematika festivala Arhitektura gradi skupnost opozarja na vlogo kakovostno oblikovanega javnega prostora ter arhitekture za življenje in oblikovanje skupnosti. Javni in skupni prostor izobraževalnih, kulturnih, rekreacijskih stavb, turističnih in poslovnih objektov, stanovanj in parkov predstavlja nevidno tkivo, ki družbo povezuje, gradi in ohranja vrednote, ki vsem nam omogočajo vključenost in enakopravnost. Kakovostno načrtovan prostor vpliva na dobro počutje, zdravje, varnost in socializacijo ljudi. Med cilji festivala sta tudi izmenjava znanja in navezovanje stikov s strokovnjaki s področja arhitekture, gradnje in oblikovanja prostorov, ki bodo sodelovali pri ogledih objektov. Poleg zasebnih objektov bo letos na festivalu tudi več strokovnih vodenj, ki bodo za vse obiskovalce brezplačna.

Danes je še posebno pomembno, da razumemo pomen kakovostno grajenega prostora, ki razvija estetske in funkcionalne standarde bivalne kulture v sozvočju z najsodobnejšo tehnologijo, z okoljem in podnebnimi spremembami. Tudi pobuda evropske komisije Novi evropski Bauhaus za pospešitev zelene preobrazbe postavlja arhitekturo in arhitekte v ospredje prehoda v bolj trajnostno gospodarstvo in družbo.

Letošnja strokovna žirija festivala OHS je obravnavala 55 novih prijavljenih objektov. Med njimi je bil velik delež poslovnih in javnih stavb, to so predvsem kulturni, izobraževalni in rekreacijski objekti, sledile so zasebne hiše in stanovanja. Na število prijavljenih objektov je v veliki meri vplivala trenutna situacija v družbi kot najbolj izstopajoča posledica epidemije. Letošnji festival so organizatorji tako nadgradili z zanimivimi arhitekturnimi vodenji. Med drugim bodo obiskovalci v Ljubljani lahko pobliže spoznali dela arhitekta Jožeta Plečnika, ki so bila vpisana na seznam Unescove kulturne dediščine, v Kopru pa si bodo na vodenju Plasti modernizma ogledali sledi urbanističnega načrta Eda Mihevca.

Strokovna žirija pozdravlja tudi odločitev arhitektov, ki so poleg aktualnih del prijavili nekatere svoje starejše realizacije – tiste, ki so imele čas za »uležanje«, dnevno uporabo in preizkušanje skozi čas. Taki ogledi so lahko za javnost namreč še bolj informativni, saj z neko drugačno noto kažejo utrip arhitekture v duhu časa.

Celoten program festivala si lahko ogledate na spletni strani OHS. Prijave so za vse oglede obvezne in so odprte že od 8. septembra. Število mest je za posamezni ogled omejeno, a je prijava za obisk želenega objekta še vedno mogoča. Oglede se bo izvajalo pod pogoji PCT. (ktm)