Skratka, preobrazimo neskončno pametovanje milijona egoistov v logičen, zdravorazumski in premišljen pogled na stanje, ki ga živimo! V družbi! Ne vsak zase!

Smo družbena bitja. Ustvarjeni, da živimo v soodvisnosti drug z drugim. Ustvarjeni, da živimo skupaj na svojem koncu planeta, drug drugemu pomagamo in s tem bogatimo sebe duhovno in materialno. Ne na račun drugega!

Idealiziram?

Kdo bo rekel, da ja. Vendar je to edini izhod. Pozneje ko bomo to vsi skupaj dojeli, večjo škodo bomo povzročili drug drugemu in samemu sebi.

To, kar doživljamo trenutno, pa je samo posledica arogantne, popolnoma zgrešeno in nestrokovno vodene kampanje za razrešitev pandemične situacije, v izvedbi enega osebka, ki se je obdal z vojsko nesposobnih, vendar kimajočih.

To, da smo se ljudje postavili na dva nasprotna bregova, cepljeni in necepljeni, in se kot taki in taki med seboj obdelujemo, zmerjamo, žalimo, je neskončno žalosten produkt operacije bolnega uma, ki je želel prav in točno to. Seveda poleg prerazporeditve velikih vsot denarja iz skupne blagajne državnega proračuna v množice zasebnih žepov kimajočih.

Spreglejmo!

Brane Kostrevc, Dobrova