Pot od Pokljuke do Aljaževega stolpa, nekakšnega simbola slovenstva, je avtorica prehodila z bremenom soočanja z barvo svoje kože in z identiteto, kljub temu da je rojena v Mariboru, se namreč umetnica sudansko-madžarskih korenin redno sooča z diskriminacijo. Njeno breme je simbolno zastopala kurentova glava, ki jo je kot mula nosila na hrbtu; ni nepomembno, da beseda mulat izvira iz besede mula, mešanke med žrebcem in oslico. S performansom je želela avtorica raziskati svoj odnos do domovine in svojo intimno izkušnjo predstaviti v družbenopolitičnem prostoru. Oktobra si bo instalacijo, ki bo temeljila na dokumentiranju performansa, mogoče ogledati v projektnem prostoru Fotopub.