Nominiranci izbora Gazela v savinjsko-zasavski regiji so se uspešno prilagodili na nove okoliščine in utrdili svoj položaj na mednarodnih trgih, hkrati se lahko pohvalijo kot zanesljiv in zaupanja vreden partner in kot taki so zgled celotnemu gospodarstvu.

V podjetju Pišek – Vitli Krpan nadpovprečna dodana vrednost

Savinjsko-zasavska regija se je v projektu izkazala kot posebno uspešna, saj se je kar devet od skupno 12 regijskih zmagovalcev Gazele med letoma 2001 in 2019 uvrstilo med najboljše tri v državi, nekateri celo večkrat. Letošnjo gazelo savinjsko-zasavske regije je družba Dnevnik podelila podjetju Pišek – Vitli Krpan iz Šmarja pri Jelšah. V finale sta se uvrstili še celjsko podjetje Hermi in trboveljsko podjetje Chipolo. V podjetju Pišek – Vitli Krpan so leta 2008 začeli proizvodnjo gozdarskih prikolic, danes pa so z največjim tržnim deležem evropski voditelj v razvoju in proizvodnji gozdarskih vitlov. Na leto ustvarijo 34,4 milijona evrov prihodkov, imajo več kot 200 zaposlenih in 58.706 evrov realizirane dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2020, kar presega tako slovensko povprečje kot tudi povprečje v dejavnosti.

Regijski zmagovalci zelo dobičkonosni

Podlaga za povabilo podjetjem v projekt Gazela je lestvica 100 najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih (prihodki iz prodaje) podjetij v zadnjih petih letih, ki jo pripravi družba Dun & Bradstreet. Analiza uspešnosti poslovanja podjetij v savinjsko-zasavski regiji je pokazala, da so finalisti v finančnem letu 2020 med vsemi regijskimi finalisti predstavljali 26 odstotkov celotnih prihodkov, 30 odstotkov zaposlenih, 27 odstotkov sredstev in 26 odstotkov deleža dobička. Regijski zmagovalci savinjsko-zasavske regije so zelo dobičkonosni, saj je njihov dobiček na zaposlenega kar za 8544 evrov višji, kot je gospodarsko povprečje v finančnem letu 2020. Poleg tega je za dobrih 12.000 evrov višja tudi realizirana dodana vrednost. Regijski zmagovalci so tudi manj zadolženi v primerjavi s povprečjem letošnjih regijskih finalistov in s slovenskim gospodarstvom. Delež dolgov v financiranju za celotno savinjsko-zasavsko regijo znaša 31,56, medtem ko je povprečje v gospodarstvu 45,67.

Poslovanje podjetij podprto z globalnimi podatki in lokalnimi izkušnjami

Projekt Gazela že 21 let nagrajuje podjetja, ki rastejo dinamično in trajnostno ter dosegajo bonitetno odličnost. Za verodostojne analitične podatke od leta 2009 skrbi družba Bisnode, ki je od avgusta letos del družbe Dun & Bradstreet, vodilnega svetovnega ponudnika globalnih podatkov in poslovne analitike. Slovenska podjetja imajo tako na voljo širok nabor globalnih podatkov in analitičnih uvidov, podprtih z lokalnimi izkušnjami, da bodo lažje sprejemala pametne odločitve in izboljšala poslovno uspešnost.

Kako varno in donosno poslovati tudi v letu 2022

Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali ste šele začeli, je pomembno, da redno spremljate spremenljive in prediktivne analitične kazalnike. Brezplačno preverite aktualne finančne podatke in analitične ocene poslovnih partnerjev doma in v tujini ter ocenite potencialna tveganja. Pred tveganji se dodatno zavarujte tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja z mednarodnim certifikatom bonitetne odličnosti. Certifikat bonitetne odličnosti vam hkrati olajša tudi pot do novih domačih in mednarodnih partnerjev, saj ga nosijo le podjetja z nadpovprečno kakovostjo in stabilnostjo poslovanja, zato z njim lažje pridobite zaupanje novih kupcev in dobaviteljev ter si zagotovite prednost pred konkurenco. Za nove poslovne priložnosti se ozrite po globalnih trgih. Tista podjetja, ki merijo na širok trg, so pri poslovanju v kriznem času v prednosti.