Poslopje tovarne Svea je dobilo povsem novo ureditev in podobo. Nepoznavalec niti pomislil ne bi, da je v njem prej potekala povsem drugačna dejavnost. Zgradbe sicer po velikosti niso širili, tudi niso spreminjali osnovne vizualne zunanje podobe, projekt pa je bil vseeno obsežen.

Pred tremi leti je zagorska občina odkupila objekt nekoč uspešnega podjetja in ga poleg obnove sanirala tudi energetsko, uredila okolico in drugo, povsem so preuredili tudi notranjost. V objektu so po novem številne učilnice za glasbeni pouk, baletni studio, zbornica in pisarne. Glasbena šola v Zagorju se lahko pohvali s 75 leti delovanja, zadnja leta jo vodi ravnateljica Metka Podpečan. Zaposlenih je 22 uslužbencev, trenutno obiskuje pa jo 340 učencev. Na svečanem uradnem odprtju so nastopili nekateri učenci glasbeniki in baletniki. Poleg glasbene šole so v objektu tudi prostori zasavske regionalne razvojne agencije.

Triinpetdeset odstotkov naložbe, vredne nekaj manj kot 2.750.000 evrov, je financirala občina Zagorje, preostanek pa ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo projekta na javni razpis ministrstva za infrastrukturo za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti je občina Zagorje v lanskem aprilu prejela pogodbo o sofinanciranju projekta v višini 287.727 evrov. Med izvajanjem pogodbenih del je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, na katerega je občina prijavila naložbo v Glasbeno šolo Zagorje. Maja letos je prejela sklep o sofinanciranju investicije v višini 998.645 evrov.