J. Sušnik brez sramu laže, ko omenja 10. člen statuta ZDUS o načinu včlanjevanja v ZDUS. Skladnost z zakonom potrjuje upravna enota, to pa pomeni, da gre za zavezujoča pravila in J. Sušnik nima pravice izmišljati si dodatne pogoje za včlanitev organizacije (pokrajinske zveze) v ZDUS…, če bi bila takšna včlanitev sploh potrebna. J. Sušnik namreč grobo laže, ko trdi, da MZU Ljubljana ni bila nikoli članica ZDUS. MZU Ljubljana je članica ZDUS od leta 1976, ko je bila ZDUS še del enotne sindikalne organiziranosti in so se društva upokojencev pač prilagodila sindikalni organizacijski strukturi – tako so nastale občinske zveze društev upokojencev (pet, kolikor je bilo občin), te pa so leta 1976 oblikovale Mestno zvezo (društev) upokojencev, ki je bila del ZDUS. V letih od 1992 do 1996 so se spričo sprememb v sindikalni organiziranosti začela prizadevanja za preoblikovanje ZDUS v samostojno organizacijo. Ta je formalno nastala leta 1996, MZU pa ni bila samo članica te prenovljene ZDUS, marveč skupaj z mariborsko mestno organizacijo društev upokojencev njena ustanovna članica ter je prek svojih predstavnikov sodelovala pri sprejemanju vseh sklepov in odločitev tako na zborih članov kot tudi v upravnem odboru.

O članstvu torej v MZU nimamo dvomov. Upravičeno pa se vprašujemo, ali je J. Sušnik res predsednik ZDUS. Volitve pred dvema letoma so bile opravljene na podlagi internega pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZDUS, ki je pasivno volilno pravico, pravico biti voljen, omejeval z izobrazbenimi in drugimi pogoji prav po meri J. Sušnika, aktivno pravico, pravico voliti, pa (kljub izrecni zahtevi upravne enote Ljubljana, da se takšen pogoj umakne iz osnutka statuta ZDUS, tako da gre res za naklepno kršitev zakona!) odreka neplačnikom članarine. Te je treba najprej izključiti po postopku, ki ga določa statut, in šele z izključitvijo izgubijo članske pravice. Gre za zelo hudo kršitev enega od osnovnih postulatov zakona o društvih: »Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva« (tretji odstavek 2. člena).

Zgodbo bi lahko še razpletali, pa na vse Sušnikove nebuloze nima smisla odgovarjati. Smo pa na to vedno pripravljeni. MZU Ljubljana, OPZDU, je zavezana zakonu in etičnim normam ter od tega ne odstopa. Je prejemnica številnih priznanj in nagrad, njen predsednik je bil skoraj petnajst let član upravnega sveta največje evropske konfederacije organizacij upokojencev in za upokojence Age Platform Europe s skupaj 50 milijoni članov, od tega tri leta njen podpredsednik ter dva mandata, torej šest let, njen predsednik. In kot predsednik sem se najbolj bal, da bomo – morda nevede – prestopili meje belgijskega zakona o društvih ter lastnega statuta. Sankcija bi bila huda – evropska komisija oziroma njen direktorat bi nemudoma ustavil financiranje projektov. Pa pri nas?

Lepo bi bilo, če bi se ta polemika nadaljevala. Lepo zato, ker potrebujemo krovno organizacijo upokojencev s čisto platformo in verodostojnim vodstvom. S tem se v sedanjih okoliščinah ZDUS res ne more postaviti.

Marjan Sedmak, predsednik, za MZU Ljubljana