Pojasnjujemo, da Upravna enota Ljubljana ni nikoli izdala dovoljenja oziroma dovoljenj za javne shode pred RTV Slovenija.

Upravna enota Ljubljana je predlog za prepoved javnega shoda pregledala in v ta namen dne 30. 7. 2021 sklicala ustno obravnavo z namenom ugotovitve resničnega dejanskega stanja. Na ustni obravnavi je organizator časovno opredelil javni shod, opredelil prireditveni prostor in navedel način varovanja javnega shoda in čas trajanja javnega shoda. Glede na to in ker Policijska postaja Ljubljana Center v predlogu za prepoved ni navedla konkretnih razlogov, zaradi katerih bi bilo na javnem shodu ogroženo življenje in zdravje ljudi, Upravna enota Ljubljana ni mogla slediti predlogu Policijske postaje Ljubljana Center za prepoved javnega shoda »Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV SLO in Slovenije«. Zaradi navedenega je Upravna enota Ljubljana postopek predloga prepovedi ustavila in vlogo za dovolitev javnega shoda odstopila nazaj v reševanje Policijski postaji Ljubljana Center.

Irena Šega

višja svetovalka, Upravna enota Ljubljana