Investicija je vredna 235.000 evrov, slabih 80.000 evrov bosta prispevala Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in država. Nosilec projekta je občinski zavod Rokodelski center Ribnica, ki se ukvarja z rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnostjo, pri investiciji pa kot partnerji poleg občine sodelujejo še Knjižnica Miklova hiša, Turistično društvo Ribnica in podjetje Brewwood pivovarna.

Na občini poudarjajo, da je ribniški grad pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče kraja. V njem so prostori muzeja, Park kulturnikov, delno ohranjena forma viva in letno gledališče, ki privablja domače in tuje goste.

V sklopu naložbe bodo poskrbeli za klančino za osebe na vozičkih, dvig portala na zahodni strani za potrebe intervencije, tlakovano letno gledališče za še boljše doživljanje prireditev v grajskem prostoru in servisno pot, ki bo na koncu zatravljena.

Za obnovo so se odločili, da bi v občini pridobili udobnejši in dostopnejši prostor za lokalno prebivalstvo in obiskovalce. Obljubljajo še pestrejši program dogodkov, med drugim načrtujejo vsaj tri glasbene večere, in sicer s srednjeveško ali renesančno glasbo in plesom ter dve etnoglasbeni prireditvi, pa tudi več medgeneracijskih delavnic.

V sodelovanju z zasebnim podjetjem projekt predvideva tudi razvoj novega produkta, ribniškega grajskega piva, ki bo namenjeno promociji ribniške doline in gradu. Promocijo gradu in piva bodo z zgibanko, v kateri bo zemljevid gradov od Turjaka do Kolpe, predstavili na šestih lokacijah od Turjaka do Kolpe.

Ribniški grad stoji v središču mesta in je prvi naselitveni del kraja, zato ima pomembno začetno naselitveno vlogo. S prenovo bodo v njem lahko nadgrajevali vsebine, po besedah župana Pogorelca pa je njihova najpomembnejša naloga ohranjati kulturno dediščino in lokalno identiteto ter jo predstaviti lokalni in širši javnosti tudi na sodoben način. sta