Prvo in edino zebro v vasi so dobili na robu vasi na cesti, ki pelje med gozdom in travnikom. Na robu travnika je zrasla nova hiša. In ker nov kranjski predpis določa, da mora do vsake nove hiše voditi cesta s pločnikom, in ker je na koncu pločnika predpisan prehod za pešce, je lastnik hiše moral poskrbeti za to neverjetno in zna biti daleč naokoli znano vaško posebnost. Samo da je zadoščeno paragrafom, kajne.