Raziskava podjetja Huawei je pokazala, da je v Sloveniji skoraj polovica anketirancev (49 odstotkov) v zadnjem letu in pol delala občasno na daljavo, medtem ko jih je bila tretjina več čas na daljavo, manjši delež, 17 odstotkov, pa je bila ves ta čas na svojem delovnem mestu. Večina vseh, 56 odstotkov, se je že vrnila na svoje delovno mesto, 29 odstotkov jih še vedno kombinira oba načina dela, precej manj (15 odstotkov) pa je takšnih, ki še vedno delajo izključno na daljavo.

Vseeno pa se je izkazalo, da se je veliko ljudi navadilo na nov način dela in da jim morda celo bolj ustreza. 54 odstotkov je všeč kombinacija obeh načinov, torej dela na daljavo in na delovnem mestu, 33 odstotkov jih meni, da je delo na daljavo super, saj jim prinaša več svobode pri oblikovanju dneva, precej manj, le 13 odstotkov, pa daje prednost izključno delu na delovnem mestu.

Delo na daljavo povečuje učinkovitost

V skladu s tem gredo tudi ugotovitve o učinkovitosti dela na daljavo. 61 odstotkov vprašanih se strinja, da so pri svojem delu bolj učinkoviti, ko delajo na daljavo, le 13 odstotkov pa jih meni obratno, da torej največ naredijo na delovnem mestu. Ostali (26 odstotkov) so mnenja, da je učinkovitost odvisna od situacije in ne velja vedno ne ena ne druga možnost.

Izmed različnih lokacij dela na daljavo, je večina za najbolj ustrezno izbrala svoj dom (61 odstotkov), sledil je vikend (14 odstotkov), nato narava (12 odstotkov), potem pa še kavarna, park in plaža. Največ vprašanih, kot največje prednosti dela na daljavo vidi v prihranku časa za pot (27 odstotkov), fleksibilnosti urnika (14 odstotkov) in udobju (13 odstotkov).

Pri delu na daljavo najbolj pogrešamo tablični računalnik

Od vseh naprav, ki jih najbolj pogrešajo pri delu na daljavo in bi jim prišla najbolj prav, jih je 29 odstotkov izbralo tablični računalnik, manj pa prenosnik (16 odstotkov), monitor (13 odstotkov) in brezžične slušalke (17 odstotkov).

Z roko v roki s temi ugotovitvami gre tudi glavna lastnost, ki bi jo želeli pri takšni napravi. Kar 82 odstotkov jih je namreč izbralo, da jim je najbolj pomembna prenosljivost, saj jim prav ta omogoča največjo fleksibilnost pri delu. Poleg tega pa so za ključne funkcije izbrali še dolgotrajno baterijo (26 odstotkov), hitro povezljivost WiFi (23 odstotkov) in kakovost zaslona (15 odstotkov).

Pri raziskavije sodelovalo 574 ljudi. Od tega 74 odstotkov žensk in 26 odstotkov moških, najbolj pa sta bili zastopani starostni skupini med 19 in 25 let (29 odstotkov) ter med 26 in 35 let (25 odstotkov).