Uvodoma pojasnjujemo, da policija nikakor ne ovira pravice do mirnega zbiranja ljudi, vendar pa je dolžna na neprijavljenih shodih skrbeti za javni red in mir ter varnost ljudi. S tem namenom so bili tudi opravljeni postopki z nekaterimi posamezniki, ki so kršili zakonodajo.

Policisti so bili v postopkih korektni in strokovni in nikakor niso uporabljali čezmerne sile, saj so uporabili najmilejše prisilno sredstvo zoper osebo, ki je kršila javni red. V okviru svojih pooblastil so izvajali naloge za varovanje življenja, zagotavljanje varnosti vseh udeležencev, varovanje državnega zbora in preprečevali kazniva ravnanja.

Policisti svoje naloge opravljajo profesionalno in zakonito, da preprečijo zaznana kazniva dejanja ali prekrške, ter zaščitijo življenje in premoženje ljudi.

Aleksandra Golec

predstavnica za odnose z javnostmi, Policijska uprava Ljubljana