V drugi alineji avtorica Anka Fabjan piše, da sem se lotil onemogočanja dela v društvih upokojencev, članih MZU – Osrednjeslovenske zveze DU ljubljanske pokrajine. MZU je bila tista, ki zaradi trmastega vztrajanja pri imenu ni hotela spremeniti svojih pravil (statuta) v nekaterih členih, da bi se prilagodila novemu statutu ZDUS, da bi pred poimenovanjem MZU Ljubljana dodala še osrednjeslovenska pokrajinska zveza in tako zadostila poenotenju imenovanj vseh preostalih dvanajstih PZDU. Mimogrede, vse druge pokrajinske zveze (12) so to storile brez nerganja in slabe volje. Nič pritlehnega niso videli v prilagoditvi pravil ali statuta, razen v MZU.

Kdor je želel postati član ZDUS, se je moral prilagoditi in upoštevati 10. člen statuta, ki je temeljni akt krovne organizacije in ga je treba spoštovati. Moram poudariti, da statut določa, da je v ZDUS včlanjeno omejeno število pokrajinskih zvez. Trinajst! Zato je besedovanje o državljanstvu in tem, da je zanj treba (znova) vložiti vlogo, kar je MZU storila s pomanjkljivim pravilnikom (statutom), ki ni bil usklajen s statutom ZDUS, novo demagoško zavajanje bralcev. Nas, tudi mene, v tem trenutku zanima le veljavni statut zveze.

V nadaljevanju avtorica pravi, da upokojenci plačujejo članarino direktno na ZDUS, kar seveda ni res. Članarino plačujejo svojim matičnim društvom, ta pa uživajo vse prednosti in dolžnosti kot preostali člani v trinajstih pokrajinskih zvezah. Na območju Ljubljane je bila ustanovljena PZDU Ljubljana z okolico, ker MZU – Osrednjeslovenska PZDU ni izpolnjevala pogojev za članstvo v ZDUS.

Zakaj so članice ZDUS postale pokrajinske zveze društev upokojencev Slovenije? Zaradi z vseh vidikov lažjega obvladovanja in vodenja tako velike organizacije, kot je ZDUS. Društev je nekaj manj kot 500, pokrajinskih zvez pa le 13. Sicer pa gospa Anka Fabjan notranjo členitev ZDUS dobro pozna in jo tudi razume, le v MZU je sila dobrodošlo, da se čim več gnoja zlije na Sušnikova pleča. O tem, zakaj je ZDUS odstopila od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, smo pa tudi že obširno spregovorili za medije.

Fabjanova v nadaljevanju pravi, da je ostro zagovarjala stališče, da je treba delovanje MZU Ljubljana znotraj ZDUS urediti celostno, nič mimo vodstva ljubljanske pokrajine, in da pričakuje, da upravni odbor takoj prekliče dve leti star sklep o izločitvi MZU iz sestava ZDUS in da takoj znova postanejo člani ZDUS.

No, tu se je gospa Fabjan sama ujela v past. MZU Ljubljana – Osrednjeslovenska zveza društev upokojencev ni bila nikoli članica ZDUS, ker so bila po starem statutu društva upokojencev tista, ki so sestavljala piramido zveze, po novem pa to tvorijo PZDU s svojimi pripadnimi društvi upokojencev.

Če me že v MZU Ljubljana žigosajo za avtokrata, na tako eklatantno kršitev statuta zveze seveda ne morem pristati. Ne jaz ne pravni odbor ZDUS. Smo pa na sestanku, na katerem je bila tudi gospa Anka Fabjan, sprejeli sklep, da v šestdesetih dneh pripravijo ustrezne pravne podlage, da MZU Ljubljana čim prej postane članica ZDUS.

Janez Sušnik, predsednik ZDUS