Nova avtobusna postajališča so primerno označili, zaradi večje varnosti pešcev in otrok pa po vaseh namestili tudi opozorilne znake. Povod za pobudo KS Jošt je bila anketa o morebitni uvedbi javnega prevoza med Kranjem in Planico, kar so tamkajšnji krajani podprli. »Na tej podlagi so se v uradu za gospodarske dejavnosti in promet na mestni občini (MO) Kranj s koncesionarjem, Arrivo Slovenija, dogovorili za novo medkrajevno avtobusno povezavo Kranj–Planica, ki bo pokrila glavne vasi v KS Jošt – Pševo, Javornik, Čepulje in Planico. MO Kranj je poskrbela za ustrezno prometno signalizacijo in na novo označila avtobusna postajališča v naseljih Čepulje in Planica, z znaki na več koncih v vaseh, kjer se bo ustavljal avtobus, pa so opremili tudi območja, kjer se gibljejo otroci. Ker gre za medkrajevni prevoz, cene vozovnic veljajo kot za javni linijski prevoz. Javni prevoz je na voljo v dneh šolskega pouka, glede na karakteristiko terena in predvideno povpraševanje pa ga bodo izvajali s kombijem za osem potnikov,« so zapisali v MO Kranj.