Citiral sem tudi dva odstavka iz letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 2019 (objavljena na spletni strani), primer: »Na peticijo je treba odgovoriti vsebinsko.« Naj navedem samo en bistven del: »Tudi tokrat ji je odgovoril sekretar komisije, njegov odgovor pa odlikuje strokovnost, saj je podkrepljen s pravnimi (in političnimi) argumenti…« Torej je pobudnica dobila celo drugi dopolnjen odgovor sekretarja komisije, seveda tudi na pobudo varuha.

Spoštovana gospa Nataša Sukič, nedavno tega ste na seji v parlamentu izjavili (tako je to interpretiral Primož Siter na seji odbora za obrambo): »Koliko ustave v Sloveniji še velja?« Tudi meni osebno se poraja identično vprašanje. In še eno: mar je res dopustna tako evidentno neenaka obravnava peticije (45. čl. Ustave RS)? Če sem natančen, v mojem primeru odgovora (obravnave) sploh ni bilo.

S to objavo odprtega pisma sem izpolnil obljubo, ki sem jo zapisal na koncu mojega drugega urgentnega dopisa.

Karel Zajc, Ljubljana