Najbrž kot del tega načrta so se začele kazati nerazumne poteze. Skupaj s člani upravnega odbora ZDUS se je lotil onemogočanja dela naše ljubljanske pokrajine. Na vseh 79 društev so začela prihajati skoraj grozilna pisma. Pisala bom, kot da je bil on organizator vsega, saj vemo, da se večinoma glasuje tako, kot zadevo obrazloži predsednik. To smo občutili do zadnjega sestanka, ki je bil 18. julija v Logatcu.

Za boljše razumevanje: naša krovna organizacija se imenuje Zveza društev upokojencev Slovenije, kratko ZDUS. Tako piše tudi na naših praporih, v članskih izkaznicah in še kje. On pa je dosegel spremembo statuta, da društva nismo več njeni člani. Direktno na ZDUS 200.000 upokojencev plačuje članarino, vplačujemo v posmrtninski sklad, sodelujemo v projektu Starejši za starejše, letujemo v hotelu ZDUS v Izoli, dobivamo članske izkaznice in tudi priznanja za dolgoletno delo v vodstvih društev. Pa nismo več direktno člani.

Čalnice ZDUS so postale pokrajinske zveze, ki pa ne plačujejo članarine. Najprej nam je poslal sklep, da je vseh 13 pokrajinskih zvez avtomatsko včlanjenih v »novi« ZDUS. Tega smo se držali. Potem pa nova pošta: Na novo se morate vpisati. To se nam je zdelo nesmiselno, saj smo v krovni organizaciji že skoraj 70 let. Ali je treba po spremembi ustave ponovno prositi za državljanstvo?!

Motil ga je naš sposobni predsednik Marjan Sedmak. Motilo ga je naše ime: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska zveza društev upokojencev. Kot da nismo tako uradno registrirani. Hotel nas je spreti in razbiti. Ustanovil je novo, vzporedno Pokrajinsko zvezo Ljubljana z okolico. Pričakoval je, da se nas bo čim več vpisalo tja. Pa ni bilo tako. Ker se ni dalo dogovoriti, je naš predsednik Marjan Sedmak vložil tožbo. In mi vsi smo se odločili čakati na njen izid.

Sušnik je dosegel spremembo razpisnih pogojev za predsednika ZDUS: kandidat mora imeti visokošolsko izobrazbo in podjetniške izkušnje. Smo napol v šali rekli: manjka samo še napisano, da mora biti kandidat Janez Sušnik…

Nesodelovanje oziroma poniževanje se je nadaljevalo. Prišel je čas volitev in spet smo vsa ljubljanska društva dobila pošto s Sušnikovim podpisom. Niste člani ZDUS. Nihče ne sme kandidirati. Kam vam vrnemo članarino? Ne smete na Festival starejših v Cankarjev dom in še precej drugega. Ko mu je letos častno razsodišče izreklo opomin, je sklical sejo upravnega odbora, da mu izreče podporo oziroma zaupnico.

Kaže, da se je le zavedel, da je z onemogočanjem naše prisotnosti v delovanju na državni ravni zabredel pregloboko, zato se je hotel z dvema predstavnikoma območne zveze DU Vič - Rudnik dogovoriti, da bi pa vendarle morali sodelovati, a mimo vodstva MZU - OSPZ DU Ljubljana. Izmed sedmih predsednikov območnih zvez naj bi izvolili enega koordinatorja, da bi se dogovarjal osebno z njim. Predsedniki so ta predlog odločno odklonili. Da se nimajo z njim kaj dogovarjati. Ker je bila seja upravnega odbora ZDUS v Logatcu že sklicana, smo se je udeležili trije iz ljubljanske pokrajine. Ostro smo zagovarjali stališče, da je treba delovanje urediti celostno, nič mimo vodstva naše ljubljanske pokrajine. Dali smo jim zadnjo priložnost, da se stvari uredijo. Naivno smo pričakovali, da znajo člani pa le misliti s svojo glavo. Zaman. Prav vsi prisotni člani UO ZDUS so bili proti. Že vedo, zakaj. Kot da za nas v ZDUS ni prostora, ker je tam že nova ljubljanska pokrajina, pa čeprav nima statutarno predpisanih pet tisoč članov.

Splošna ugotovitev pa je, da s tako nečastnim predsednikom nimamo nobene možnosti, da se stvari vrnejo v prvotno stanje, v čas miru in medsebojnega spoštovanja. Bilo je že toliko zamer, toliko žalitev, toliko nespoštovanja statuta in zakonov, preveč dela po domače, da mora Janez Sušnik čim prej oditi. Člani upravnega odbora in udeleženci izrednega zbora članstva ZDUS, imejte to pred očmi. Odločite se modro, res v korist tudi 25.000 članov obeh ljubljanskih pokrajinskih zvez DU, v korist vseh 200.000 članov oziroma vseh slovenskih upokojencev. Zaslužimo si prijaznega, spoštljivega, strokovnega in poštenega predsednika.

Anka Fabjan, Šmarje - Sap