Janko Kos je dejal, da prvi sklop projekta vključuje gradnjo novega vodooskrbnega sistema in rekonstrukcijo obstoječega sistema na več lokacijah v Savinjski dolini. V okviru projekta, ki je največji tovrstni projekt v Spodnji Savinjski dolini v obdobju 2014–2020, bodo občine Spodnje Savinjske doline zgradile skoraj 11 kilometrov novega vodovodnega omrežja, obnovile okoli dva kilometra obstoječega vodovodnega omrežja, zgradile dva nova vodohrana, prizidale eno črpališče in obnovile dve črpališči. Projekt, ki bo predvidoma zaključen leta 2023, bosta sofinancirala evropski kohezijski sklad in država. Za izvajalca del pa sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji Gratel iz Kranja in šoštanjski Nivig.

Občine Spodnje Savinjske doline želijo s projektom zagotoviti dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode bo po zaključku projekta imelo 14.807 prebivalcev od skupaj 42.984 prebivalcev Spodnje Savinjske doline. Boljšo oskrbo s pitno vodo pa bo imelo 136 prebivalcev doline. sta