In prav zaradi evidentnega popuščanju kapitalu se pojavljajo kritike, ki jih podžupan in župan razumeta kot osebne žalitve in nagajanje.

Mislim, da nihče ne zanika mnogih uspešnih projektov, ki jima jih je v mestu uspelo speljati, a žal se dogaja vse več stvari, ki mestu ne bodo koristile in v razmislek o katerih bi bilo nujno vključiti čim širši krog Ljubljančanov.

Vključiti zato, da se ne bodo ponovile takšne strokovne napake, kot je palača Šumi. Že pogled z gradu jasno pokaže absolutno predimenzioniranost novega volumna, problem pa je še bolj očiten na trgu pred Dramo. Enormen volumen nove zgradbe, ki brez dvoma do zadnjega kubičnega decimetra izkoristi dopustna določila prostorskega načrta, uniči preprost trg pred prijaznim provincialnim gledališčem. Podoben vpliv ima tudi na zgornji del Kongresnega trga. In kaj ima od tega mesto? Nič. Le investitorji so bogatejši za nekaj nekaj milijonov več, kot bi bili, če bi bila nova zgradba »le« v merilu mesta in bi dominantno vlogo v prostoru prepustila stavbam, ki jim vsebinsko pripada.

Žal se podobni problemi pojavljajo pri vseh zasebnih investicijah, kjer razvojnikom za svoje projekte, podprte z doktrino zgoščevanja mesta, uspe iztržiti več, kot bi bilo za mesto in njegove prebivalce sprejemljivo in koristno. Problemi se kažejo tudi pri nekaterih mestnih investicijah, kjer partikularni interesi posameznih skupin prevladajo nad interesi skupnosti.

Začnimo se torej pogovarjati. Tudi in predvsem pri velikih, strateško pomembnih projektih je nujno potrebna participacija in soodločanje meščanov. Dogovorimo se o načinu, kako bomo skupaj odločali o razvoju svojega mesta. Mesto, ki bo imelo vizijo skupne prihodnosti in je ne bo prilagajalo vsakokratnim domislicam in željam tistih, ki imajo denar in bi z mestnim prostorom želeli zaslužiti.

Morda začnimo z akutnim problemom ljubljanske železnice, na katerega neumorno opozarjata gospoda Kovač in Kerševan. Zdi se, da se mesto in država še ne moreta odločiti, katera rešitev bi bila najboljša. Analize so bile narejene. Predstavite torej opcije in dopustite, da vam meščani pomagamo pri odločitvi.

Arne Vehovar, Ljubljana