Na današnji dopisni seji je vlada Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSi in SMC, s podporo poslancev SNS in DeSUS ter obeh manjšincev, podprla spremembo zakona o varstvu javnega reda in miru. V drugem odstavku 7. člena po novem piše: »Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem oziroma do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine oziroma škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.«

Doslej je bila globa izrečena zgolj ob opisanem vedenju do uradne osebe pri uradnem poslovanju. Denimo, ko se voznik avtomobila nedostojno vede do policista, ki ga je ustavil. Poleg obsežnejšega zapisa, kdo vse ne sme biti nekaznovano deležen nedostojnega vedenja, sprememba člena vsebuje tudi nejasno formulacijo »do najvišjih predstavnikov države, poslanca…«.

Ministrstvo bi z novelo občinskim redarjem podelilo dodatne pristojnosti, med drugim za nadzor nad prekrški povzročanja hrupa, prenočevanja na javnem kraju in zbiranjem prostovoljnih prispevkov.

Kaj je nedostojno?

Iz navedene formulacije o nedostojnosti ni mogoče razbrati, ali so globe za takšno vedenje mišljene zgolj osebno v času uradnega poslovanja predstavnika države, kot v zgoraj navedenem primeru policista. Prav tako ni jasno, ali so kršitve omejene na fizično prisotnost zaščitenega predstavnika države in ali to pomeni, da bi takšna globa znala doleteti tudi kakšnega komika zaradi »nedostojne« šale na račun sicer odsotnih politikov. Bodo globe doletele tudi uporabnike twitterja, ki se kritično odzovejo na objave zaščitenih predstavnikov države, ali novinarje, ki bi zaščitenim predstavnikom države postavljali utemeljena, a za predstavnike države nezaželena vprašanja, ki bi lahko načela njihov ugled?

Vlada je odločitev za uvedbo dodatne zaščite za poslanke in poslance obrazložila z »intenziviranjem« groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države.

Filozof dr. Boris Vezjak je na svojem blogu zapisal: »Odločitev je šokantna, precedenčna in bi terjala nujno politično reakcijo, predvsem pa bo zahtevala vročo razpravo v parlamentu.« Poudaril je, da je k šokantnosti vsebine predloga svoj del dodalo tudi dejstvo, da so tako represivni predlog sprejeli kar na dopisni seji.

»Iz predloga lahko zelo natančno vidimo, koga želijo oblastniki ekskluzivno zaščititi pred nedefiniranim 'nedostojnim vedenjem': predvsem sami sebe,« še dodaja Vezjak. »Ne potrebujemo veliko domišljije, kajti tudi predlagatelji se z njo niso trudili, da bi v Tei Jarc, Jaši Jenullu in vseh drugih državljanih na ulicah ugledali paradigmatski zgled ogrožajočega 'vpitja' in 'nedostojnega vedenja'. Opozoril je še, da je bila »izjemno nevarna represivna gesta oblasti« sprejeta v trenutku, »ko je policija že povsem v službi politike ter s tem ranljiva za vse možne vrste zlorab in ko lahko že vnaprej vemo, kako se bo odločala ob tehtanju, čigavo vpitje in nedostojnost je nujno kaznovati«.

Odzvali so se tudi v Levici: »Vlada prebivalcem grozi z do 1000 evri kazni, če bomo poslancem in ministrom povzročali 'vznemirjenje ali razburjenje'. Medtem pa Janez Janša vznemirja in razburja ljudi vsak dan – zdaj bi nam za to zaračunaval še drakonske kazni.«