V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano:

Referendum = glasovanje prebivalcev določenega ozemlja ali članov določenega kolektiva o sprejetju ali odklonitvi pomembnega zakona, predloga.

V najinih brošurah: Drugi tir Koper–Divača - Kako naprej? Ljubljansko železniško vozlišče in Fabianijev obroč (2018) ter Zelena Ljubljana ali razkosana betonska džungla, Opomin pred prometnim infarktom (2021) sva podala predloge, kako razvozljati ljubljansko železniško vozlišče in urediti cestni promet.

Urejen železniški in cestni promet je osnova urbanističnemu urejanju in razvoju mesta. O rešitvi MOL s svojimi ustanovami ne razmišlja, prof. Koželj pa tudi nima vizije o razvoju prestolnice Republike Slovenije, kot je zapisano v članku 17. 8. 2021. Gospa Živa Vidmar piše, da se prof. Koželj spreneveda, saj se bosta dela na tivolskem loku in nadgradnja železniških tirov Borovnica–Ljubljana s »protihrupno zaščito« vred pričela že ta mesec. S tem odpade alternativa poglobitve.

Izvedba obeh projektov je nesmiselna: nobena protihrupna zaščita ne reši probleme hrupa, tresljajev z ostalimi emisijami 281. tovornih vlakovnih kompozicij dnevno v eno in drugo smer skozi središče mesta, kar bo nevzdržno za generacije občanov. Odločeno je bilo brez sodelovanja stroke in javnosti, ki bi v skladu z Aarhuško konvencijo morala sodelovati v procesu odločevanja.

Predlagala sva referendum o ureditvi poteka železniških tirov: Tivolski lok in nadgradnja tirov Borovnica–Ljubljana center ali vzhodna, severna ali južna obvoznica. Predlagala sva, da prof. Koželj s stroko pripravi referendum.

Pomislek profesorja Koželja je, da »referendum ni primerna oblika soodločanja javnosti o vkopanju železnice ali ne, s katero bo večina javnosti spet nasedla utvari o realnih možnostih za takšno varianto in tik pred zdajci pomaknilo od realizacije izvedbe modernizacije potniške in avtobusne postaje Ljubljana«. Pomislek je brez osnove: variante poglobitve ni več.

Podala sva predlog referenduma, podala možne rešitve in s tem opravila svojo poklicno dolžnost.

Izvedba referenduma je v korist občanov.

Peter Kerševan, u.d.i.a.Milan Kovač, u.d.i.a.