Zlata nit je dinamična raziskava, ki neprestano opazuje, kako podjetjem na ekonomičen način zagotavljati najboljša orodja za odnose z zaposlenimi. Zato letos uvaja več novosti, med njimi dejavnik vključenosti in raznolikosti ter kazalnik priporočenosti zaposlovalca.

V okolju znanja in inovativnosti v odnosu do ljudi ni več prostora za amaterizem. Bitka za talente divja z enako močjo (ali ponekod še bolj) kot za kupce. Podjetja, ki se tega zavedajo, zato redno uporabljajo razpoložljiva orodja in pristope, s katerimi neprestano preverjajo kakovost odnosov z zaposlenimi in pravočasno zaznajo tveganja. S tem ohranjajo ali dvigujejo svojo konkurenčnost v verigi vrednosti. Kako so ti trendi vključeni v raziskavo Zlate niti, Dnevnikovega izbora najboljšega zaposlovalca, smo se pogovarjali z ekonomistko, vodjo metodologije mag. Edito Krajnović.

Kaj meri indeks eNPS in zakaj postaja mantra v slovenskih podjetjih? Ali gre za način merjenja zadovoljstva strank ali tudi zaposlenih?

Eden od sodobnih kazalnikov, uporaben pri znamčenju delodajalca, je tudi t. i. kazalnik priporočenosti podjetja od zaposlenih, v izvirniku Employee Net Promoter Score (eNPS). Kazalnik – gre za registrirano blagovno znamko podjetij Bain & Co., Fred Reichheld in Satmetrix Systems – je bil izvirno razvit za oceno splošnega zadovoljstva strank in verjetnosti, da bodo stranke priporočile podjetje svojim kolegom ali sodelavcem. Ocena izhaja iz odgovora na eno samo vprašanje: "Kako verjetno je, da bi našo ponudbo (izdelek, storitev ali podjetje) priporočili prijatelju ali kolegu?" Sčasoma se je uporaba kazalnika preselila tudi na področje odnosov z zaposlenimi oziroma HR. To je razumljivo, saj se v zadnjih desetletjih prvine marketinga selijo tudi na področje odnosov z zaposlenimi.

Kako bo ta indeks po novem vključen v vprašalnik Zlate niti?

V okviru raziskave Zlata nit zaposleni podajo oceno od 0 do 10, ali bi podjetje priporočili prijatelju. Na podlagi števila "priporočevalcev" (promotorjev), ki podajo oceno 9 ali 10, "pasivnežev", ki podajo oceno 7 ali 8, ter "nasprotovalcev" z oceno 6 ali nižjo izračunamo rezultat za podjetje.

Kakšna bo dodana vrednost za sodelujoča podjetja?

Sodelujoči v Zlati niti bodo letos v poročilu z rezultati tako dodatno prejeli svoj eNPS rezultat ter primerjavo s povprečjem ostalih sodelujočih podjetij. Podatki drugih podjetij so seveda anonimni. Izvedeli bodo, kako se odrežejo glede na druge najboljše zaposlovalce, s katerimi se potegujejo za talente v domačem okolju. Pogledajo pa lahko tudi širše, mednarodno, kakšna je vrednost kazalnika za dejavnost in tako dobijo dve primerjalni presoji (t. i. bench-mark). Kot je na aprilski konferenci KIK o internem komuniciranju razkril kolega Dejan Gruban iz Kadrovske asistence: več kot polovica, kar 59 odstotkov zaposlenih (gre za sodelujoče v meritvah utripa OfficeVibe) ne bi priporočalo svoje lastne organizacije kot dobrega delodajalca.