Zasuk države v nepravo smer se izvede tako, da se upravljanje države podredi pravilom avtokratskega sistema. Avtokratska oblast sistematično ruši temelje demokratične ureditve države in siromaši materialno, družbeno in okoljsko blaginjo prebivalstva. To so bistvene lastnosti, ki jih najdemo v DNK-zapisu slehernega avtokratskega režima. Odpor in strah pred avtokrati imata že zgodovinske korenine.

Državljani Slovenije smo takšen (zgodovinski) zasuk doživeli, ko je pred poldrugim letom izvršilna oblast prišla v roke Janeza Janše, prvaka SDS. Od prvega dne vladanja Janša sistematično ruši vse, kar se ne ujema z njegovo sanjsko predstavo o avtokratskem voditelju iz noriškega kraljestva. V avtokratskem sistemu je vsa državna oblast združena v eni sami nanotočki (ena milijardinka metra), ki je v rokah avtokratskega voditelja. Vsa orodja za upravljanje sodobne države 21. stoletja so nepotreben balast. Avtokratska oblast uporablja eno samo orodje. To je hierarhično načelo subordinacije (vojaško poveljevanje). Vsi ukazi prihajajo od zgoraj navzdol iz ene same nanotočke in se uresničujejo s popolno brezpogojnostjo, natančnostjo in pravočasnostjo.

Javnost je presenečena, ker Janševa avtokratska oblast na vseh področjih družbenega dela in življenja kot po tekočem traku izvaja kadrovske menjave. Začudenja pa ne zbujajo le menjave, temveč nekompetentnost Janševih kadrov. Javnost očitno ne razume bistva avtokratskega sistema upravljanja države. V tem sistemu ukazi brez izjem prihajajo le z vrha in zato avtokratski sistem potrebuje le zveste izvrševalce, ne pa kompetentnih ljudi na vodilnih položajih.

Kaj se dogaja, ko gre država kot Slovenija v nepravo smer? Sistematično se kršijo vse vrednote, zapisane v 2. členu pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. To so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Pri kršenju pogodbe o ustanovitvi Unije daje lažno sliko legalnosti tudi Janševo polletno predsedovanje svetu Evrope.

Politične stranke, ki so vstopile v Janševo koalicijo, NSi, DeSUS in SMC, se očitno povsem še ne zavedajo, da so sostorilci projekta avtokratskega režima, ki bi ga lahko poimenovali tudi kot Janšev kalifat. V nanotočki avtokratske oblasti projektu manjka še podreditev sodne veje oblasti. Tukaj je stvar bolj zapletena kot pri javni RTV, ki je z novim direktorjem že doživela vdor avtokratske oblasti.

Nekaj zaslug, da gre Slovenija v nepravo smer, nosijo tudi preverjeni evropski politiki. Nobenega njihovega opravičila ne moremo sprejeti, ker so povsem prezrli grožnje preživelega in iztrošenega modela predstavniške demokracije. Upam, da bo konferenca o prihodnosti Evrope prinesla odločilne spremembe z omejevanjem absolutne oblasti političnih strank in uveljavljanjem legitimnosti družbenega odločanja.

Janez Krnc, Litija