Stara elektrarna je prazen prostor, ki je z vizijo, voljo in delovanjem postal eno najbolj prepoznavnih mestnih prizorišč. Vse od zagona gledališča v elektrarni na Taboru je bila Nevenka Koprivšek tudi gonilo sprememb na širšem območju in pobudnica organizacije prve kulturne četrti v slovenski prestolnici.

Povezovala je organizacije in posameznike ter skušala predvsem poslušati tudi prebivalce četrti, poleg tega pa vse, ki ta mestni predel obiskujejo in uporabljajo. Zanimalo jo je, kakšne spremembe v organizaciji življenja in dela, rabe in urejanja prostora bi lahko zagotovile bolj kakovostne življenjske razmere, ustvarile bolj povezano skupnost in prijazno sosesko.

Nevenka ostaja prisotna v svojih delih, mestnih in umetniških zmagah. Zdaj bi jo Mladi levi, festival, ki je izgubil svojo ustanoviteljico, namreč radi zapisali tudi v prostor mesta in ji namenili spominsko ureditev, ki bo zasnovana v njenem duhu in bo njenim »lokalcem« ter mimoidočim bogatila dneve.

S pomočjo ŠD Tabor in z dovoljenjem Mestne občine Ljubljana so pobudniki ureditve, Bunker, KUD Obrat in IPoP, temu namenili zelenico ob športnem igrišču ŠD Tabor in jo spremenili v Nevenkin gaj. Ureditev so zasnovali skupaj z družino ter partnerji in bodo skupaj skrbeli tudi za rabo in vzdrževanje gaja. Začeli so včeraj popoldne, ko je nastala fotografija, ki jo objavljamo. ea