Agata in Jurij nista samo literarna junaka iz Visoške kronike pisatelja Ivana Tavčarja. Tako se imenujeta tudi dva minibusa, ki bosta po ulicah Škofje Loke začela voziti prihodnji mesec in bosta prava atrakcija tako za občane kot tudi za obiskovalce. Imeni zanju so izbrali občani, opozarja župan Škofje Loke Tine Radinja. Na občino je prispelo 33 zanimivih predlogov. »Izvedli smo interno anketo in izbrali pet potencialnih možnosti za ime, ki so ga na na koncu izbrali občanke in občani. Izvedli smo namreč javno anketo za izbiro imena za oba minibusa. Skupaj je glasovalo 541 oseb,« je opozoril župan, zadovoljen z odzivom občanov.

Vožnje v poskusnem obdobju brezplačne

Na občini Škofja Loka pravijo, da bosta minibusa namenjena vsem občankam in občanom, v prvi vrsti pa manj mobilnim, bolj ranljivim skupinam prebivalcem, kamor sodijo starejši, invalidi oziroma gibalno ovirani, otroci. Poskrbela bosta za povečevanje njihove mobilnosti in bosta hkrati zagotavljala večjo dostopnost najpomembnejših javnih objektov in storitev ter navezav na prometna vozlišča. Povezovala bosta predvsem območja, ki niso dostopna z obstoječim javnim prevozom, med katera sodijo Stara Loka, tržnica oziroma območje nekdanje vojašnice, mestno pokopališče, območje starega mestnega jedra, Loški grad, zdravstveni dom, Center slepih, slabovidnih in starejših v Stari Loki.

»Na ta način bodo z linijo mestnega minibusa povezana tri naselja: Stara Loka, Škofja Loka in Puštal,« opozarjajo na občini. Obljubljajo tudi: »Vsaj v poskusnem obdobju – od pol do enega leta – bo vožnja z električnim minibusom brezplačna. Strošek uvedbe in izvajanje javne storitve minibusa bo kril proračun občine Škofja Loka.«

Pridobili tudi nepovratna sredstva

Agata in Jurij sta sicer električni vozili za prevoz potnikov kategorije N1: Grifo italijanskega proizvajalca Esagono Energia. Vsako od njiju po podatkih občine lahko prevaža šest potnikov. Pogodbena cena za obe vozili znaša 155.672 evrov z DDV. Na podlagi uspešne prijave na razpis pa so zanju dobili 102.080 evrov nepovratnih sredstev.

Kot še opozarjajo na občini Škofja Loka, vozili za občino pomenita pomemben razvojni korak na področju trajnostnega javnega prevoza z vpeljavo električnih vozil. Občina Škofja Loka namreč v skladu z leta 2017 sprejeto celostno prometno strategijo uvaja različne dopolnjujoče se oblike trajnostne mobilnosti, s katerimi želi doseči kar najboljšo dostopnost do javnih storitev, predvsem za ranljivejše skupine prebivalcev. »Ker vseskozi želimo sodelovati s ciljnimi skupinami, smo skupaj z organizacijo Dovolj za vse pripravili posvet, na katerem smo se pogovarjali, kako storitev najbolj približati uporabnikom,« ob tem poudarjajo na občini, kjer želijo, da bi občani novosti kar se da pogosto uporabljali.