Zaradi objektivnosti informiranja javnosti dajem pojasnila bralcem v luči zastavljenih vprašanj istega avtorja.

1. Zakaj ste na omrežju twitter sledili neonacističnima skupinama Rumeni jopiči in Narodni blok?

Na twitterju berem izražena mnenja mnogih. Gre za prakticiranje ustavne pravice svobode izražanja, ki vsakomur med drugim omogoča svobodno zbiranje in sprejemanje vesti in mnenj, tudi takih, s katerimi se mogoče ne strinjamo. To je srž pluralne družbe. Apriorno pavšalno obsojanje sledenju nekomu na twitterju kaže na nestrpnost do drugače mislečih in nesprejemanje demokratičnih standardov. Strpnost in pripravljenost na sodelovanje pri iskanju skupnih rešitev sta vrlini, ki ju je treba v družbenem prostoru spodbujati, k čemur pozivam ob tej priložnosti tudi novinarja Valenčiča.

Zaradi občasnega branja vsebin kogar koli na twitterju se ne more delati nikakršnih objektivnih zaključkov. Prav je, da se ljudje zavedamo obstoja prisotnosti pristranskih zagovornikov v medijih enih ali drugih prepričanj. Prav je, da se o nekem polemičnem družbenem vprašanju širše razgledamo iz dostopnih medijskih virov (tudi twitterja) pred oblikovanjem lastnega mnenja. Vse to nam današnja tehnologija omogoča in dobro je, da jo v čim večji meri uporabljamo.

2. Zakaj menite, da so petkove protivladne demonstracije dejansko protesti proti demokraciji in slovenstvu?

Tega ali takega mnenja nisem nikoli izrekel ali napisal. Ta trditev, »zavita« v vprašanje, je nekorektna do mene in bralcev. Gre za izmišljotino. To tudi ni v skladu z določbami kodeksa novinarske etike, kateremu so novinarji etično zavezani.

3. Ali se zavedate, da ste s širjenjem teze o »protidemokratičnih in protislovenskih protestih« v očitnem sozvočju s stališči neonacistične skupine Rumeni jopiči?

Takšnih tez nisem nikoli širil. Tudi v tem primeru gre za izmišljotino. To tudi ni v skladu z določbami kodeksa novinarske etike, kateremu so novinarji etično zavezani.

4. Pojasnite, prosim, javnosti še svojo tezo o raznarodovanju Slovenije. Ali se zavedate, da je ta vaša teza skladna z neonacistično teorijo zarote »velike zamenjave«, po kateri naj bi si evropske liberalne elite (poudarek je, seveda, na judovskih elitah) prizadevale za zamenjavo belih Evropejcev s temnopoltimi tujci in z drugimi kulturami?

Moje osebna razmišljanje glede raznarodovanja sem pojasnil v članku z naslovom Slepost apologetov imigracij ali zgolj konformizem in dekadentnost slovenske politike, ki je dosegljiv na spletni strani https://moja-dolenjska.si. Nekorektno je, da Valenčič poskuša to vsebino povezati z neko teorijo o zamenjavi belih Evropejcev s temnopoltimi tujci. Nič od tega namreč v navedenem članku ne obravnavam ali se o tem izrekam.

5. Zakaj čutite potrebo, da se morate javno strinjati z norveškim neonacističnim teroristom Andersom Breivikom?

Nikjer nisem izjavil ali zapisal, da se strinjam s katerim koli teroristom. Prav je, da na današnji stopnji razvoja družbe vsi obsojamo sleherno teroristično dejanje ne glede na izvor ali motive posameznih teroristov ali političnih gibanj, ki uporabljajo zločinsko nasilje kot sredstvo za dosego političnih ciljev. Jaz to odločno obsojam!

Valenčič nato v zaključnem delu prispevka kot conclusio navaja še »lastna prepričanja«, za katera menim, da so neobjektivna in posledično zmotna. Pri tem me poskuša negativno etiketirati kot nekakšnega podpornika neke zločinske ideologije, čeprav sem se že v izhodišču jasno izrekel, da jih s podporo resolucije evropskega parlamenta obsojam. Takšno sovražno pisanje Valenčiča zavračam, ker ne prispeva k strpnejšemu diskurzu o pomembnih temah v družbi. Javno zagovarjam udejanjanje temeljnih demokratičnih ustavnih postulatov, kot so enakost pred zakonom, svoboda izražanja, svoboda gibanja, svoboda zbiranja in združevanja itd., in to od policistov tudi zahtevam in pričakujem. Gre za človekove pravice in temeljne svoboščine, ki se na podlagi 15. člena ustave uresničujejo neposredno. Policija pri tem ne sme in ne more imeti arbitrarne vloge.

Dr. Anton Olaj generalni direktor policije